Advertisements

Translate Kuba

크로아티아어

Kuba

Kad prođem starim kvartom kestena
Na bivšoj granici Zagreba
Osjetim se sasvim nespreman
Za to što vidim tu

Kako je samo lako nestala
Stara slika stvari
Ova boja nije moja
Ja drugoj tajnu znam

U drugom dvorištu pila svira
Kad ostanemo sami
I plove brodovi od papira
U neku zanosu noć
Nad nama promiču krošnje kestena
Skriveni u tami
A ruska vojna glazba svira
Sa televizora

Tr tr tr tr
Trubu
Kupit ću si trubu
I kkkkk
Kubu
Otići na Kubu

Tamo nema bajnih dama
S ogromnih reklama
Nitko kruha gladan nije
I nema demokracije

Tamo je bogat koji ima
Vremena i dima
Tamo se sa srcem prima
I dijeli sa svima

Tamo ima ruma puno
Da nas mine sumnja
Da nas mine sumnja…

코멘트