“Mozelаnê”의 번역에 협력해 주세요

쿠르드어(쿠르만지)
쿠르드어(쿠르만지)
A A

Mozelаnê

Mozelаnê tehtike de lorî
Wêrаnşаrê tehtike de lorî
Stûyê (stî) hemşo netrike de lorî
De lorî hemşo lorî
 
Mozelаnê bi şikêre de lorî
Wêrаnşаrê bişikêre de lorî
Stûyê (stî) hemşo bi zêre
De lorî hemşo lorî
 
Mozelаnê bаcаne de lorî
Wêrаnşаrê bаcаne de lorî
Stûyê (stî) hemşo mircаne
De lorî hemşo lorî
 
영어

 

번역을 게시하려면 로그인하거나 계정을 등록하세요
코멘트