Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!

“Rusaju”의 번역에 협력해 주세요

공유하다
글꼴 크기
원래 가사

Rusaju

E poi dîàn in gìu che nu l'è vêu
Che u fètu che dixan l'atri non è ciϋ nêu
Quandu vegnàn e me ne purtiàn da chì
Nu sajà pe mì sajà pe tì
U l'è u mè cantu... U l'è u mè cantu...
 
E poi dîàn in gìu che nu l'è vêu
Che u fètu l'ha fètu un atru non è ciϋ nêu
Quandu vegnàn vegnàn vìa da chì cun tì
Nu sajà pe mì sajà pe tì
Su cantu in re... Su cantu in re...
 
Cando a sa retza s'est tropeada
Custa corona sagramentada
No... non podia
 
E poi dîàn in gìu che nu l'è vêu
U pa u l'è lé o l'è sö nêu
Quandu vegnàn o vegnàn chì da mì
Nu sajà pe mì sajà pe tì
Su cantu in re... su cantu in re...
 
Cando a sa retza s'est tropeada
Custa corona sagramentada
Segare a isse e no chi no podia dae a mie
 
Ligada jughet
Sa foltuna
E nos cheret prenare
De 'onzi donu
Sa soga 'e su Sennore
Nos azudat
Nos líberat dae male
Supra a custa nae
 
Tìcchete tàcchete battan cuntru e çenge
Remeŝĉ ia u sangue ch'u bugge inte to tempie
Sc-ciϋmma spϋä in faccia d'int'ê réi
"Guanta 'na maggia! Guanta 'na maggia!"
Natelli che te scùrtican e man!
"Guanta 'na maggia! Guanta 'na maggia!"
Tiéi tiéi!
 
E poi dîàn in gìu che nu l'è vêu
U pa u l'è lé o l'è sö nêu
Quandu vegnàn o vegnàn chì da mì
Nu sajà pe mì sajà pe tì
Su cantu in re... su cantu in re...
 
Cando a sa retza s'est tropeada
Custa corona sagramentada
Segare a isse e no chi non podia dae a mie
 
 
Translation
 
번역을 게시하려면 로그인하거나 계정을 등록하세요
"Rusaju"의 번역
코멘트