Robotnik Nasz Mówi o Imperialistach (영어 번역)

Advertisements
폴란드어

Robotnik Nasz Mówi o Imperialistach

Nienawidzą naszego węgla.
Nienawidzą naszych cegieł i przędzy.
Nienawidzą tego, co już jest.
Nienawidzą wszystkiego, co będzie.
 
Naszych okien i kwiatów w oknach.
Naszych lasów i ciszy leśnej.
Nawet wiosny, bo to nasza wiosna.
Nawet szkoły z wesołymi dziećmi.
 
Rozpruli atom jak pancerną kasę,
lecz nic prócz strachu nie znaleźli w kasie.
O, gdyby mogli, gdyby mogli tym strachem
uderzyć w domy i fabryki nasze.
 
W nasze okna i kwiaty w oknach.
W nasze lasy i ciszę leśną.
Nawet w wiosnę, bo to nasza wiosna.
Nawet w szkoły z wesołymi dziećmi.
 
O, gdyby mogli – gdyby mogli… Wiemy.
 
Więc oczy mamy przenikliwe.
Więc serca mamy niełamliwe.
Więc czoła mamy nieustraszone.
Więc ręce mamy niezwyciężone.
 
투고자: AldefinaAldefina, 木, 11/07/2019 - 17:02
영어 번역영어
Align paragraphs
A A

Our Worker Talks about Imperialists

They hate our coal.
They hate our bricks and our yarn.
They hate what we already have.
They hate everything what we will have.
 
Our windows and flowers in the windows.
Our forests and the silence of forest.
Even spring, because it's our spring.
Even schools with merry children.
 
They had split the atom like a safety vault,
but they found nothing apart from fear.
Oh, if they could, if they could
hit our homes and factories with this fear…
 
Our windows and flowers in the windows.
Our forests and the silence of forest.
Even spring, because it's our spring.
Even schools with merry children.
 
Oh, if they could - if they could... We know.
 
So our eyes are acute.
So our hearts are unbreakable.
So our foreheads are fearless.
So our hands are invincible.
 
Copyright®: Andrzej Pałka.

All translations are protected by copyright law. Copying and publishing on other websites or in other media, even with the source link, is not allowed without a written permission of the author.

Wszystkie tłumaczenia są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie i publikowanie na innych stronach internetowych lub w innych mediach, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody autora. Podanie źródła tłumaczenia nie zastępuje zgody autora.
투고자: AldefinaAldefina, 土, 31/08/2019 - 18:36
"Robotnik Nasz Mówi o..."의 다른 번역
영어 Aldefina
코멘트