Advertisements

Rumour Has It (베트남어 번역)

영어
A A

Rumour Has It

She, she ain't real
She ain't gonna be able to love you like I will
She is a stranger
You and I have history
Or don't you remember?
Sure, she's got it all
But, baby, is that really what you want?
 
Bless your soul, you've got your head in the clouds
You made a fool out of you
And, boy, she's bringing you down
She made your heart melt
But you're cold to the core
Now rumour has it she ain't got your love anymore
 
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
 
She is half your age
But I'm guessing that's the reason that you strayed
I heard you've been missing me
You've been telling people things that you shouldn't be
Like when we creep out and she ain't around
Haven't you heard the rumours?
 
Bless your soul, you've got your head in the clouds
You made a fool out of me
And, boy, you're bringing me down
You made my heart melt, yet I'm cold to the core
But rumour has it I'm the one you're leaving her for
 
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
 
All of these words whispered in my ear
Tell a story that I cannot bear to hear
Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it
People say crazy things
Just 'cause I said it, don't mean that I meant it
Just 'cause you heard it
 
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
Rumour has it, rumour
 
But rumour has it he's the one I'm leaving you for
 
투고자: Miley_LovatoMiley_Lovato, 金, 18/11/2011 - 11:58
최종 수정: atherosatheros, 月, 03/10/2016 - 12:34
베트남어 번역베트남어
문단 정렬

Lời đồn Thế gian

Cô ta, chẳng thật đâu,
Cô ta chẳng thể yêu anh như em đâu,
Cô ta là người xa lạ
Anh và em có chung quá khứ,
Hay anh không nhớ sao?
Hẳn rồi, cô ta có tất cả,
Nhưng, cưng ơi, đó có phải là thứ anh muốn không?
 
Phước đức cho anh, đầu anh để trên mây,
Anh làm trò cười cho chính mình,
Và, chàng trai ơi, cô ta đang hạ thấp anh đấy,
Cô ta làm tim anh tan chảy,
Nhưng anh lạnh lẽo từ bên trong rồi,
Giờ nghe đồn thì anh chẳng còn yêu cô ta nữa,
 
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
 
Cô ta chỉ bằng nửa tuổi anh,
Nhưng em nghĩ rằng đó là lý do anh lạc hướng,
Em nghe rằng anh đang nhớ em,
Dạo đây anh đã nói với người ta những thứ mà anh không nên nói,
Như khi chúng ta lén lút và cô ta không có nhà,
Anh chưa nghe lời dồn sao?
 
Phước đức cho anh, đầu anh để trên mây,
Anh biến em thành trò cười,
Và, chàng trai ơi, anh đang kéo em xuống,
Anh làm tim em tan chảy, đáng tiếc thay em lạnh lẽo từ bên trong,
Giờ nghe đồn thì em là người anh bỏ cô ta theo,
 
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
 
Những lời nói thì thầm trong tai em,
Kể câu chuyện em không muốn nghe,
Chỉ vì em nói vậy, em không có ý đó không có ý như vậy,
Người ta nói điều điên rồ
Chỉ vì em nói vậy, không có nghĩa là em có ý như vậy,
Chỉ vì anh nghe thế,
 
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
Lời đồn thế gian, lời đồn,
 
Nhưng đồn rằng anh ấy là người em bỏ anh theo.
 
고마워요!
투고자: Jean VũJean Vũ, 日, 02/08/2015 - 07:20
코멘트
Read about music throughout history