Satinder Sartaj 가사

가사번역요청
Dastaar펀자브어
Cheerey Wala Sartaj
영어
Daultan펀자브어
Cheerey Wala Sartaj
영어
스페인어
fula ute titli bithai janke펀자브어
Ik Pind Hove
영어
Motiya Chameli펀자브어
Cheerey Wala Sartaaj
영어
Nikki Jehi Kudi펀자브어영어
Sajjan Razi힌디어
Satinder Sartaaj - Aakhari Apeel펀자브어영어
Sift펀자브어보스니아어
Umran Da Saathi펀자브어영어
코멘트