Scream (불가리아어 번역)

영어

Scream

No I can’t stay here longer
You cannot make me cry
So, I will leave you to wonder
What will become of our lives
 
I’ll swallow hard
Fall apart
Break and bleed but
You won’t see
 
Tears won’t fall
While pride stands tall
Maybe they can’t be heard or seen
But tears aren’t quiet things
 
They scream
They scream
 
Though my throat is on fire
My eyes will be liars
And they’ll try to stay drier
Until you turn away
 
I’ll swallow hard
Fall apart
Break and bleed but
You won’t see
 
Tears will fall
I hear them all
 
They scream
They scream
 
Not so silent and innocent
Acid rain from your finger prints
Echoes, rivers of loneliness
Hitting the walls of my heart
 
They scream
Not so silent and innocent
Acid rain from your finger prints
They scream
Echoes, rivers of loneliness
Hitting the walls of my heart
 
투고자: Kurdê DînKurdê Dîn, 土, 09/03/2019 - 12:20
최종 수정: ZolosZolos, 金, 12/04/2019 - 16:05

Крещят

Не, не мога да остана повече
Не можеш да ме разплачеш
Затова ще те оставя да се чудиш
Какво ще стане с животите ни
 
Ще преглътна силно
Ще се разпадам
Ще се пречупвам и кървя, но
Ти няма да видиш
 
Сълзи не ще се сипят
Докато гордостта ме крепи
Може да не могат да бъдат чути или видени
Но сълзите не са тихи неща
 
Те крещят
Те крещят
 
Въпреки че гърлото ми е възпламенено
Очите ми ще бъдат лъжци
И ще се опитват да останат сухи
Докато не се обърнеш
 
Ще преглътна силно
Ще се разпадам
Ще се пречупвам и кървя, но
Ти няма да видиш
 
Сълзи ще се сипят
Чувам ги всичките
 
Те крещят
Те крещят
 
Не така тихо и невинно
Киселинен дъжд вали от пръстите ти
Ехо, реки от самота
Удрят стените на моето сърце
 
Те крещят
(Не така тихо и невинно
Киселинен дъжд вали от пръстите ти)
Те крещят
(Ехо, реки от самота
Удрят стените на моето сърце)
 
투고자: StriderStrider, 火, 26/03/2019 - 01:19
코멘트