Advertisements

Seyda Perinçek 가사

가사번역요청
Ay Le Gule쿠르드어(Kurmanji)터키어
Çavên Te쿠르드어(Kurmanji)video터키어
Çu Çu Nema Tê쿠르드어(Kurmanji)video터키어
Ey zalim Yarê쿠르드어(Kurmanji)video터키어
Ez çavreşa xwe nabînim쿠르드어(Kurmanji)터키어
Gava tu çû쿠르드어(Kurmanji)터키어
İhsan fettehiyan (devletâ irân)쿠르드어(Kurmanji)터키어
Ne Çarim쿠르드어(Kurmanji)video터키어
Negri çavreşamın쿠르드어(Kurmanji)video터키어
Rustem Cudî쿠르드어(Kurmanji)video터키어
Ser banîka쿠르드어(Kurmanji)video터키어
Xezal쿠르드어(Kurmanji)
Yarê쿠르드어(Kurmanji)video터키어
코멘트