Seyda Perinçek 가사

가사번역요청
Ay Le Gule쿠르드어(Kurmanji)터키어
Çavên Te쿠르드어(Kurmanji)터키어
Çu Çu Nema Tê쿠르드어(Kurmanji)터키어
Ey zalim Yarê쿠르드어(Kurmanji)터키어
Ez çavreşa xwe nabînim쿠르드어(Kurmanji)터키어
Gava tu çû쿠르드어(Kurmanji)터키어
Guneh쿠르드어(Kurmanji)
İhsan fettehiyan (devletâ irân)쿠르드어(Kurmanji)터키어
Keça min쿠르드어(Kurmanji)
Ne Çarim쿠르드어(Kurmanji)터키어
Negri çavreşamın쿠르드어(Kurmanji)터키어
Rustem Cudî쿠르드어(Kurmanji)터키어
Ser banîka쿠르드어(Kurmanji)터키어
Xezal쿠르드어(Kurmanji)
Yarê쿠르드어(Kurmanji)터키어
코멘트
Read about music throughout history