Berry Sakharof - Sham Yesh (שם יש) (*로마자 발음)

*로마자 발음

Sham Yesh

scham jesch sufot scham jesch brakim
scham jesch kolot veeven al etzim
scham kesef zoreach vescham jesch chaim
scham jesch, scham jesch,scham jesch, uuuh
ubaever haschani schotkim venechvaim
 
scham jesch tnuot scham jesch galim
scham jesch zmirot vekefer ahavim
scham gufot schmeimim vescham metzuiatzim
scham jesch, scham jesch, scham jesch, uuuh
ubaever haschani nechbaim bemamaschim
 
scham jesch refidot scham jesch schoschanim
scham mit-alsim scham tomchim ahuvim
scham mechalilim bechalilim. nechalim omdim
scham jesch, scham jesch, scham jesch, uuuh
ubaever haschani nechbaim vehem zormim
 
scham jesch, scham jesch,scham jesch, uuuh
ubaever haschani schotkim venechvaim
 
The heaven for height, and the earth for depth,
and the heart of kings is unsearchable. (Prov 25:3 KJV)
투고자: SaintMark, 水, 29/11/2017 - 17:03
작성자 코멘트:

TL from my private collection. please report if you find any mistakes.

히브리어

Sham Yesh (שם יש)

코멘트