So far away (*로마자 발음)

Advertisements
*로마자 발음

Соу фар эуэй

Versions: #1#2
Хаго щипгын ге оптанын ге чинча муо катындэ
Хынхан ккумджочха оптанын ке ханщиман ко аро да анынде
Аран тэроман хамён туэндамё тэхаккамён та куэнчана
Кырон мальттырыль мидын нэга ичжи на чукчи мотхэ саро
 
Сурина чом чуоба онырын чуихаго щиппыни чебаль малличжи ма
Муодын чуа пэксу сэккига суль мащинын гон сачжиджиман
Чуихачжидо анын потхиль суга опсо модуга таллинынде уэ наман ёги иссо
Модуга таллинынде уэ наман ёги иссо
Модуга таллинынде уэ наман ёгисо итчжи
 
Сoу фар эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
Дoнт фол эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
 
Дрим кыдэи чанчжоа сальми ккыте хамкке ари
Дрим кыдэи чарига одильчжирадо куандэ хари
Дрим кёльгук сирёни ккыте мангэари
Дрим сичжагын мияхальчи ончон ккытын чжандэари
 
Кырэ чукчжи мотэсо сара хаго щипхын ке оптан кон маря
Муотпода куэроундэ вэроундэ чубёнесон хана кати чонщинчарё ран Мальппунине хуапхурихэ сандэнын муо наппунинде муоль хуапхурихэ
Мэиль ачхжиме нун ттынын ке сум суинын ке мусомнэ
 
Чжингуа каджок чочжа морочжёман кане щигани хырымён хырыльсурок то чогыпхане
На хонджаин кибун на хонджаин чигым модын ге сараджёссым хэ щингиру
Чором сарачэссыме сара чёссыме ичжен пиро могыль наджочадо сараджёссымэ
Ирокхе сесанэ на порёджинэ кы сунган ханыльгуа мороджинэ
Ттороджинэ
 
Сoу фар эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
Дoнт фол эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
 
Дрим кыдэи чанчжоа сальми ккыте хамкке ари
Дрим кыдэи чарига одильчжирадо куандэ хари
Дрим кёльгук сирёни ккыте мангэари
Дрим сичжагын мияхальчи ончон ккытын чжандэари
 
Сoу фар эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
Дoнт фол эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
 
Дрим кыдэи чанчжоа сальми ккыте хамкке ари
Дрим кыдэи чарига одильчжирадо куандэ хари
Дрим кёльгук сирёни ккыте мангэари
Дрим сичжагын мияхальчи ончон ккытын чжандэари
 
Кыдэи чанчжоа сальми ккыте хамкке ари (донт фар ауэй)
Кыдэи чарига одильчжирадо куандэ хари
Кёльгук сирёни ккыте мангэари
Сичжагын мияхальчи ончон ккытын чжандэари
 
Соу фар ауэй
Соу фар ауэй
Соу фар ауэй
Соу фар ауэй
Сoу фар эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
Дoнт фол эуэй наегедо ккуми иттамён нараганын ккуми иттамён
 
Соу фар ауэй
Донт фар ауэй
Соу фар ауэй
Донт фар ауэй
 
Дрим кыдэи чанчжоа сальми ккыте хамкке ари
Дрим кыдэи чарига одильчжирадо куандэ хари
Дрим кёльгук сирёни ккыте мангэари
Дрим сичжагын мияхальчи ончон ккытын чжандэари
 
투고자: jonsie, 木, 24/05/2018 - 16:52
한국어

So far away

코멘트