Sonnet 18 Shall I compare thee to a Summer's day? (스웨덴어 번역)

영어
A A

Sonnet 18 Shall I compare thee to a Summer's day?

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
 
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
 
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
 
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.
 
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 火, 24/12/2013 - 18:21
최종 수정: BesatniasBesatnias, 火, 19/04/2016 - 22:51
투고자 코멘트:

Sung version by David Gilmour:

스웨덴어 번역스웨덴어
문단 정렬

Sonett 18

Versions: #1#2
Är du att likna vid en sommardag?
Ditt sätt är ännu mera milt och rart.
I rosenknopparna tar vinden tag
Och sommarns fröjd är över alltför snart.
 
För häftigt skiner ofta himlens öga,
Dess gyllne blick är dimomhöljd ibland.
Ja, fägring faller småningom till föga,
Ty allt förändras av naturens hand.
 
Men aldrig skall din sommarglans förgå,
Du skall ej mista skönhetens emblem.
Och dödens skuggvärld skall du aldrig nå
Då du förevigats i mitt poem.
 
Så länge mänskor andas på vår jord
Hålls du vid evigt liv i diktens ord.
 
고마워요!
감사 6회 받음

Svensk text: Andreas Eriksson

투고자: Bob Dylanson RecordsBob Dylanson Records, 月, 15/05/2017 - 20:34
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
코멘트
Read about music throughout history