Sorrow (히브리어 번역)

Advertisements
히브리어 번역히브리어
A A

צער

לבי הצפוני שוקל כמו אבן
והעצבות השורפת הפכה לביתי
העולם המעונה רוצה שאשנא
אך יש עולם מבפנים
היכן שאהבתי יכולה לקבור את זעמי
 
כל שנייה שאני נעלם
אני מרגיש את חושיי מתים
בדממת ההרים, אני שומע
זאבי ערבות הוליוודיים זועקים
 
צער, אתה האור שלי
כל מה שלבי חושק בו
הראה לי את הכעס היפה שלך
צער, שומר אותי שפוי
אתה הופך את לילותיי לימים
אני אוהב את הכעס היפה שלך
 
כשאני מתפתה לוותר
והחורף מטביע אותי
בזיכרונות ובאובדן
אני מותיר את מוחי הרעב בחוץ
כי יש יופי מבפנים
והצער מלבה את להבתי
 
כל שנייה שאני נעלם
אני מרגיש את חושיי מתים
בדממת ההרים, אני שומע
זאבי ערבות הוליוודיים זועקים
 
צער, אתה האור שלי
כל מה שלבי חושק בו
הראה לי את הכעס היפה שלך
צער, שומר אותי שפוי
אתה הופך את לילותיי לימים
אני אוהב את הכעס היפה שלך
 
(כעס, כעס)
 
כל פעם שאני מרגיש
את האימפריה שלי תחת רגליי
מתפוררת
(כעס)
מתפוררת
 
צער
אתה הופך את לילותיי לימים
 
צער
 
(כעס, כעס)
 
투고자: Thomas222Thomas222, 金, 20/09/2019 - 11:37
Added in reply to request by Hen LeviHen Levi
영어영어

Sorrow

코멘트