Stakany (Стаканы) (스웨덴어 번역)

Advertisements
스웨덴어 번역스웨덴어
A A

Glas

Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Med glas och andra rätter.
De säger att man far inte dricka
De säger att man far inte dricka
De säger att man far inte dricka
Jag säger att jag kommer
 
Tidigt på morgonen tills det är mörkt
Tills det är mörkt, tills det är mörkt
Tidigt på morgonen tills det är mörkt
Och alla stannar i sängen
För att förstå vart du ska gå,
Att förstå varför ska du gå
Utan att tveka ta hundra gram
Och du kommer att nå målet.
 
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Med glas och andra rätter.
De säger att man far inte dricka
De säger att man far inte dricka
De säger att man far inte dricka
Jag säger att jag kommer
 
Jag ville inte bära min vikt
Därför ga och vandrar jag
Om någonsin jag når jordens slut
Ska ströva över havet
Om min enheten går sönder, så
Jag ska bli piraten och bli glad
Min skeppet jag ska dricka bort,
Men inte skämma flottan
 
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Fortsätt och ställ det bordet för mig,
Med glas och andra rätter.
De säger att man far inte dricka
De säger att man far inte dricka
De säger att man far inte dricka
Jag säger att jag kommer
 
투고자: en-dum-fisken-dum-fisk, 日, 17/11/2019 - 16:30
Added in reply to request by GreenmoonGreenmoon

Stakany (Стаканы)

"Stakany (Стаканы)"의 다른 번역
스웨덴어 en-dum-fisk
『Stakany (Стаканы)』의 번역에 협력해주세요
코멘트