Statul e târfa cu care eşti obligat să te-nsori (영어 번역)

루마니아어
루마니아어
A A

Statul e târfa cu care eşti obligat să te-nsori

[Strofa 1 : Cheloo]
 
Împrumutaţi-vă la banci şi-o să muriţi în stradă
Deposedaţi de mândrie şi bolnavi în stare gravă
Vorbesc serios, aşa să mă aflu-n treabă
Creditele-s numere-n servere, adică labă
Construim averi pe minciuni electronice
Primim ordine şi sfaturi de la personaje comice
E un cerc închis, un vis menit să ne dispere
Când banii vorbesc, adevaru' e redus la tăcere
Suntem dresaţi cu lapte şi miere, cu gust de fiere
Factorul uman dispare când ai de luat numere
Vreau să spun exact ce vreau să spun, nu ce se cere
N-am suflet de slugă slută cu ambiţii mizere
N-ai vrea să ai coşmarele mele, respir deci plătesc
Văd lumea altfel decat voi, ca pe un fals grotesc
E scris pe ziduri cu sânge de fraieri, care-au crezut
Şi au decăzut cu şansa unui nou început
 
[Refren : Cheloo]
 
Statul e tarfa cu care eşti obligat să te-nsori
Şi-o să-ti recunoască valoarea, după ce mori
Poţi să urăşti o lume-ntreagă, pană la nori,
Dacă te iubeşti pe tine şi refuzi să zbori
Statul e tarfă cu care eşti obligat să te-nsori
Şi-o să-ti recunoască valoarea, după ce mori
Poţi să urăşti o lume-ntreagă, pană la noi,
Dacă te iubeşti pe tine şi refuzi să zbori
 
[Strofa a 2-a : Cheloo]
 
Vorbiţi în soaptă cu juma' de gură, strângeţi din dinţi
Tre' să fim graşi, inculţi, ascultători şi cuminţi
Inhalam praf şi jeg între betoane fierbinţi,
Copiii copilăresc pe Facebook, fară părinţi
Luaţi-o usor, nu vă grăbiţi să mă puneţi la zid,
Poa' să vă cadă-n cap guverne, nu se schimba nimic
Si parcă hoţii s-au unit, într-un singur partid
Asta nu-i globalizare, fraiere, e genocid
Plecaţi afară la cules, aici e un pustiu cinstit
Şi nu v-a fi mai bine-n România, nu produce nimic
Nu mai avem armată, industrie, ne-am lins de resurse
Avem imunitate, am greşit, ne cerem scuze!
Luaţi aminte, statul e un fals părinte
Reptilă cu sânge fierbinte, cu Dumnezeu înainte
La futut copii şi jefuit morminte,
Nu mă înspir din carţile sfinte
Şi nu vă fac zece albume cu şapte cuvinte
 
[Refren : Cheloo]
 
Statul e tarfă cu care eşti obligat să te-nsori
Şi-o să-ti recunoască valoarea, după ce mori
Poţi să urăşti o lume-ntreagă, pană la nori,
Dacă te iubeşti pe tine şi refuzi să zbori.
Statul e tarfă cu care eşti obligat să te-nsori
Şi-o să-ti recunoască valoarea, după ce mori
Poţi să urăşti o lume-ntreagă, pană la noi,
Dacă te iubeşti pe tine şi refuzi să zbori.
 
투고자: Clari PhiedClari Phied, 日, 01/08/2021 - 17:39
영어 번역영어
문단 정렬

The State is the whore you are forced to marry

[1st Verse : Cheloo]
 
Borrow money from the banks and you'll die in the street
Stripped away of pride and sick
I'm speaking seriously, just because I can
Credits are numbers in servers, so they're jack
We build wealth on electronic lies
We receive orders and advice from comical characters
It's a closed circle, a dream meant to drive us crazy
When money speaks, the truth is reduced to silence
We are trained with milk and honey, with the taste of metal
The human factor disappears when you have to cash in
I want to say exactly what I want to say, not what's asked of me
I don't have the soul of a deformed slave with miserable ambitions
You wouldn't want to have my nightmares, I breathe so I pay
I see the world differently from you, as a grotesque fake
It's written on the walls with the blood of idiots, that believed
And have decayed with the chance of a new beginning
 
[Chorus : Cheloo]
 
The State is the whore that you are forced to marry
And it will only acknowledge your worth after you're dead
You can hate an entire world, all the way to the sky,
If you love yourself and refuse to fly
The State is the whore that you are forced to marry
And it will only acknowledge your worth after you're dead
You can hate an entire world, all the way to us,
If you love yourself and refuse to fly
 
[2nd Verse : Cheloo]
 
You're half-spoken, whispering, clenching your teeth
We need to be fat, uneducated and docile
We inhale dust and filth between hot concrete
Childhood is spent on Facebook, without parents
Take it easy, don't rush to put me against the wall,
Entire Governments could fall on your head, nothing will change
It's like all thieves have united, in a single political party
This is not globalization, idiot, it's genocide
Going abroad to harvest, here it's an honest seclusion
And it won't be better in Romania, it doesn't produce anything
We don't have an army anymore, no industry, we can say goodbye to our resources
We've got immunity, we make a mistake, we apologize!
Take note, the State is a false parent
A reptile with hot blood, with God ahead
To fuck children and rob graves
I don't take inspiration from the holy books
And I won't write ten albums with seven words
 
[Chorus : Cheloo]
 
The State is the whore that you are forced to marry
And it will only acknowledge your worth after you're dead
You can hate an entire world, all the way to the sky,
If you love yourself and refuse to fly
The State is the whore that you are forced to marry
And it will only acknowledge your worth after you're dead
You can hate an entire world, all the way to us,
If you love yourself and refuse to fly
 
고마워요!
투고자: Clari PhiedClari Phied, 日, 01/08/2021 - 17:57
코멘트
Read about music throughout history