เพื่อเป็น มนุษย์ [Being Human] 가사

태국어
태국어
A A

เพื่อเป็น มนุษย์ [Being Human]

เพียงเวลานิดเดียว... เพียงเวลาที่ฝันได้เป็นซักสิ่ง
เพียงเวลานิดเดียว...
เพียงเวลาที่ความรู้สึกแห่งฝันพุ่งตรงออกไป
ออกไป... พุ่งไป...
ชีวิต... มนุษย์ที่มี... เพียงเวลานิดเดียว, เพียงเวลาที่ฝันได้เป็นซักสิ่ง
เพียงเวลานิดเดียว...
เพียงเวลาที่ความรู้สึกแห่งฝันพุ่งตรงออกไป
ออกไป... มุ่งไป... ออกไป... ไปที่ใดซักแห่ง
เพื่อเป็น... มนุษย์... เพื่อเป็น... มนุษย์ซักวัน
 
고마워요!
투고자: TouLo9TouLo9, 木, 09/12/2021 - 02:12
최종 수정: altermetaxaltermetax, 木, 09/12/2021 - 02:15
투고자 코멘트:

Lyrics written in the video's comments by "Fentanyl"

 

코멘트
C_Gems372C_Gems372    金, 10/12/2021 - 04:58

i just order the lyrics so that it is more ordered with the rhythm of the song, also, i did an transliteration
i'm not a thai speaker or nothing, i just know the alphabet, i still don't know much about how transliterating some vowels and diphtongs but i did it like i saw it in many places, also i didn't added tones in the transliteration cuz i yet can't indentify them at all lol

lyrics:
เพียงเวลานิดเดียว
เพียงเวลาที่ฝันได้เป็นซักสิ่ง
เพียงเวลานิดเดียว
เพียงเวลาที่ความรู้สึกแห่งฝันพุ่งตรงออกไป
ออกไป
พุ่งไป
ชีวิต
มนุษย์ที่มี

เพียงเวลานิดเดียว
เพียงเวลาที่ฝันได้เป็นซักสิ่ง
เพียงเวลานิดเดียว
เพียงเวลาที่ความรู้สึกแห่งฝันพุ่งตรงออกไป
ออกไป
มุ่งไป
ออกไป
ไปที่ใดซักแห่ง

เพื่อเป็น
มนุษย์
เพื่อเป็น
มนุษย์ซักวัน

Transliteration:
phiang-we-la-nid-diao
phiang-we-la-thi-fan-day-bpen-sak-sing
phiang-we-la-nid-diao
phiang-we-la-thi-dwam-ru-suek-heng-fan-phung-trong-ook-bpay
ook-bpay
phung-bpay
chi-wit
mo-nut-thi-ni

phiang-we-la-nid-diao
phiang-we-la-thi-fan-day-bpen-sak-sing
phiang-we-la-nid-diao
phiang-we-la-thi-dwam-ru-suek-heng-fan-phung-trong-ook-bpay
ook-bpay
mung-bpay
ook-bpay
bpay-thi-day-chak-haeng

phuea-bpen
mo-nut
phuea-bpen
mo-nut-chak-wan

Read about music throughout history