Ten Dzień (영어 번역)

Advertisements
폴란드어

Ten Dzień

Jeszcze dzwonek, ostry dzwonek w uszach brzmi.
Kto u progu? Z jaką wieścią, i tak wcześnie?
Nie chcę wiedzieć. Może ciągle jestem we śnie.
Nie podejdę, nie otworzę drzwi.
 
Czy to ranek na oknami, mroźna skra
tak oślepia, że dokoła patrzę łzami?
Czy to zegar tak zadudnił sekundami.
Czy to moje własne serce werbel gra?
 
Póki nikt z was nie wypowie pierwszych słów,
brak pewności jest nadzieją, towarzysze…
Milczę. Wiedzą, że to czego nie chcę słyszeć –
muszę czytać z pochylonych głów.
 
Jaki rozkaz przekazuje nam
na sztandarach rewolucji profil czwarty?
– Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty!
Wzmocnić warty u wszystkich bram!
 
Oto Partia – ludzkości wzrok.
Oto Partia: siła ludów i sumienie.
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie.
Jego Partia rozgarnia mrok.
 
Niewzruszony drukarski znak
drżenia ręki mej piszącej nie przekaże,
nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
A to słusznie. A to nawet lepiej tak.
 
투고자: AldefinaAldefina, 木, 11/07/2019 - 16:24
최종 수정: AldefinaAldefina, 金, 30/08/2019 - 20:26
투고자 코멘트:

Source: „Życie Literackie” nr 11/61 - 15th March1953.

Written to the memory of Joseph Stalin the day he died.

영어 번역영어
Align paragraphs
A A

That Day

A sharp sound, a sound of the bell still rings in my ears.
Who’s that at my doorstep? What news does he bring so early in the morning?
I don’t want to know. Perhaps I’m still asleep.
I won’t approach the door, I won’t open it.
 
Is it dawn behind the window? A frosty spark
blinds me so strongly that I can only see everything with tears.
Is it the clock that thumbs the seconds,
or is it my own heart that’s drumming?
 
As long as no one articulates the first words
the uncertainty means the hope, comrades…
I keep silent. They know that what I don’t want to hear
I have to read from their bowed heads.
 
What orders convey us The Greatest Four 1
on the revolutionary banners?
- Strengthen the guards under the revolutionary banner!
Strengthen the guards at all gates!
 
That’s the Party2- the eyes of humanity.
That’s the Party: the strength of the people and it’s conscience.
Nothing from His3life will be forgotten.
His Party enlightens the darkness
 
The rock-steady printing marks won’t show
how my hand trembled when I was writing these words.
The paint won’t bend them, the tears won’t erase them.
And that’s fair, That’s even better.
 
  • 1. Marx, Engels, Lenin and Stalin.
  • 2. Polish United Workers' Party
  • 3. Stalin’s.
Copyright®: Andrzej Pałka.

All translations are protected by copyright law. Copying and publishing on other websites or in other media, even with the source link, is not allowed without a written permission of the author.

Wszystkie tłumaczenia są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie i publikowanie na innych stronach internetowych lub w innych mediach, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody autora. Podanie źródła tłumaczenia nie zastępuje zgody autora.
투고자: AldefinaAldefina, 金, 30/08/2019 - 17:24
최종 수정: AldefinaAldefina, 土, 31/08/2019 - 21:21
작성자 코멘트:

I wonder whether those who decided to give Wisława Szymborska a Nobel Prize have read this "poem".

What's more, it's not the only one of that kind she wrote. More translations of similar work of hers I will submit later.

"Ten Dzień"의 다른 번역
영어 Aldefina
코멘트