Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Тола (Tola) (영어 번역)

Тола

(Zohid)
Yuzta toladan qoldi bir tola
Qolgani bo'ldi kul yona-yona
Tushunmoqdamisan yana qoldi oz?
So'zlarimga e'tibor ber biroz
 
Qoldi so'nggi tola
Bizni bog'lab turgan tola
Deyarli to'ldi sabr
Qara, ko'ngillar jar yoqasida
 
Qoldi so'nggi tola
Bizni bog'lab turgan tola
Deyarli to'ldi sabr
Qara, turibmiz jar yoqasida
 
(Jasur)
Yuzta qadamdan qoldi bir qadam
Qadamlar ortida to'la alam
Alamlar ustida seni izing
Ishonchimni ustidan bosib kelding
 
(Shohruh)
Oxir baribir uzilib ketdi so'nggi tola
Nahotgi yuragingga yetib bormadi ichimdagi nola?
Qosh-ko'zlari qora
Yuragimdagi yagona
Sabr to'ldi yolvora
Borgan sari ko'payib ketdi sandagi bu yurishlar
Hayotingga yana qo'shilib ketdi kimlar?
Gar kun kelib sog'insang
Sen menimas
Men senga aytgan so'zlarim esla
 
(Zohid)
Qoldi so'nggi tola
Bizni bog'lab turgan tola
Deyarli to'ldi sabr
Qara, ko'ngillar jar yoqasida
 
Qoldi so'nggi tola
Bizni bog'lab turgan tola
Deyarli to'ldi sabr
Qara, turibmiz jar yoqasida
 
투고자: AbduraufAbdurauf, 日, 19/04/2015 - 06:53
최종 수정: FloppylouFloppylou, 水, 26/01/2022 - 07:17
영어 번역영어
문단 정렬

Thread

[Verse 1: Zohid]
One thread left out of a hundred threads
The rest have burned to ashes
Do you understand that there’s little left again?
Pay attention to my words a little
 
[Chorus: Zohid]
The last thread left
The thread that’s binding us
The patience has almost ran out
Look, the hearts are on the edge of a cliff
 
The last thread left
The thread that’s binding us
The patience has almost ran out
Look, we’re standing on the edge of a cliff
 
[Verse 2: Jasur]
One step left out of a hundred steps
Behind the steps is full of pain
Your trace is on each pain
You’ve trampled on my trust
 
[Bridge: Shohruh]
In the end, the last thread broke anyway
How hasn't the cry inside me reached your heart?
Black eyebrows and eyes
The only one in my heart
The patience ran out by begging
You've started going out more and more
Who else has come into your life?
If you'll miss me one day
Remember not me
But what I've said to you
 
[Chorus: Zohid]
The last thread left
The thread that’s binding us
The patience has almost ran out
Look, the hearts are on the edge of a cliff
 
The last thread left
The thread that’s binding us
The patience has almost ran out
Look, we’re standing on the edge of a cliff
 
고마워요!
투고자: NGC 7293NGC 7293, 火, 18/01/2022 - 01:50
최종 수정: NGC 7293NGC 7293, 木, 24/02/2022 - 03:42
Idioms from "Тола"
코멘트
Read about music throughout history