זוביר מהאר

זוביר מהאר's picture
이름:
Zubair
등록:
23.02.2019
역할:
Junior Member
포인트:
85
기여:
감사 345회 받음, 받아쓰기 요청 2개 완료, 코멘트 2개 작성
언어
모국어
Dari, Pashto
유창한 언어
영어
학습한 언어
독일어