Alexander Laskavtsev

Alexander Laskavtsev
Alexander Laskavtsev
이름:
Олександр Ласкавцев
등록:
06.06.2015
역할:
前 관리자
포인트:
17398
배지:
Milestone translatorMilestone translator
Top Request Solver 2018Top Request Solver 2018
Top Transcriptioner 2016Top Transcriptioner 2016
Top Transcriptioner 2018Top Transcriptioner 2018
기여:
1616개의 번역, 29 음역, 288곡, 감사 12543회 받음, 번역 요청 1180개 완료 for 370 members, 받아쓰기 요청 217개 완료, 관용구 17개 추가, 관용구 47개 설명 추가, 코멘트 4901개 작성

Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will

관심사

Poetry,
Languages,
History, lowercase: а́ е́ є́ и́ і́ ї́ о́ у́ ю́ я́ ы́
UPPERCASE: А́ Е́ Є́ И́ І́ Ї́ О́ У́ Ю́ Я́

자기소개

I'm here for sake of my hobby. My occupation is not connected with arts.
I can understand any Slavic language, but I translate to either Ukrainian, or Russian, or Bulgarian language.
I translate to/from English. I can translate the texts of other languages, but only if the translation to the language that I can understand exists.
As a rule, I don't make the "plain translations". I try to use a creative approach in order to make my translations "singable" (even if accuracy of the translation suffers). I am opened to conversation via the private messages. I accept personal requests for translations.
Finally, I will NEVER translate:
- the songs I don't like for some reason;
- the songs of nazi, military, violent, rasist, extremistic kind;
- the songs that offend the religious feelings, discriminating on ethnic grounds etc;
- the obscene lyrics;
- rap (special skill is needed but I haven't got it :)).
========================================
Я тут лише заради свого хоббі. Моя професія ніяким чином не пов'язана із творчою діяльністю.
Розумію будь яку слов'янську мову, але перекладаю або на українську, або на російську, або на болгарську.
Перекладаю на/з англійської мови. Перекладаю тексти з інших мов, на основі вже існуючих перекладів на мови, що я розумію.
Як правило не роблю "построчників" - намагаюся перекласти пісню так, щоб результат можна було співати, навіть якщо відхожу від точності перекладу. Відкритий до спілкування через приватні повідомлення. Приймаю замовлення на переклади пісень.
І наостанок, я НЕ перекладаю:
- пісні, які мені чомусь не сподобались;
- пісні націського, військового, насильницького, расистського, екстремістського толку;
- пісні, що ображають релігійні почуття, дискримінують за національною ознакою, тощо;
- пісні, в яких багато нецензурної брані;
- реп (потрібна особлива навичка, якою я не володію :)).
========================================
Я здесь только ради своего хобби. Моя профессия никоим образом не связана с творческой деятельностью.
Понимаю любой славянский язык, но перевожу либо на украинский, либо на русский, либо на болгарский.
Перевожу на/с английского языка. Перевожу тексты с других языков, на основе существующих переводов на языки, которые я понимаю.
Как правило, не делаю "построчников" - пытаюсь перевести песню так, чтобы результат можно было петь, даже если отхожу от точности перевода. Открыт для общения через личные сообщения. Принимаю заказы на переводы песен.
И напоследок, я НЕ перевожу:
- Песни, которые мне почему-то не понравились;
- Песни нацистского, военного, насильственного, расистского, экстремистского толка;
- Песни, оскорбляющие религиозные чувства, дискриминирующие по национальному признаку, и тому подобное;
- Песни со множеством нецензурных слов;
- Рэп (требуется специфический навык, которым я не владею :)).

언어
모국어
우크라이나어
유창한 언어
영어, 러시아어
Beginner
불가리아어, 독일어

1616개의 번역을 게시함, Alexander Laskavtsev가 게시한 음역 29 개 자세히모든 번역

정렬
번역
언어
비고
우크라이나어 → 러시아어
15  6
Belarusian (Trasianka) → 우크라이나어
TAYANNA
우크라이나어 → 영어
3  
DakhaBrakha
불가리아어 → 우크라이나어
2  
Emily Dickinson
영어 → 우크라이나어
5  
Musica Folklorica
체코어 → 우크라이나어
1  
Robert Frost
영어 → 우크라이나어
2  
Robert Frost
영어 → 우크라이나어
2  
Mad Heads XL
우크라이나어 → 러시아어
5
투표 1개, 5  1
maccoudi
우크라이나어 → 러시아어
2  2
Haydamaky
우크라이나어 → 영어
2  
maccoudi
우크라이나어 → 러시아어
Teraborsuk
슬로바키아어 → 우크라이나어
3  
Hrdza
루신어(카르파티아) → 불가리아어
Hrdza
루신어(카르파티아) → 우크라이나어
English Children's Songs
영어 → 우크라이나어
4  1
GA31
포르투갈어 → 우크라이나어
4  
Svyatoslav Vakarchuk
우크라이나어 → 러시아어
27  

Pages