Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Tysiące (영어 번역)

  • 아티스트: Electro Voice
  • 곡: Tysiące
폴란드어
폴란드어
A A

Tysiące

Żadnych waśni, żadnych wojen,
Nie ma zgody by podbojem,
Podporządkować sobie z zawiści,
Uwolnijmy się od nienawiści.
 
Niech pokój nastanie na całej ziemi,
Wszyscy z jednej gliny ulepieni,
Nie ważny naród, język, kolor skóry,
Niech teraz nienawiści runą mury.
 
Gdy razem idziemy, jesteśmy wielką siłą,
Dziś się nie zlękniemy, godzina za godziną,
W szeregu ramię w ramię, nie zatrzymując się,
Z naszych gardeł niech płynie śpiew.
 
Wszyscy przecież jesteśmy braćmi,
Do wszystkich należy ten świat,
Wszyscy mamy to samo prawo,
Od najwcześniejszych lat.
 
Gdy razem idziemy, jesteśmy wielką siłą,
Dziś się nie zlękniemy, godzina za godziną,
W szeregu ramię w ramię, nie zatrzymując się,
Z naszych gardeł niech płynie śpiew.
 
Tupotem tysięcy nóg ogłośmy światu,
Że miłość winien jest tu brat bratu,
Chodź teraz z nami, dołączyć czas,
Potrzebujemy cię pośród nas.
 
Gdy razem idziemy, jesteśmy wielką siłą,
Dziś się nie zlękniemy, godzina za godziną,
W szeregu ramię w ramię, nie zatrzymując się,
Z naszych gardeł niech płynie śpiew.
 
투고자: Ivan LudenIvan Luden, 火, 17/05/2022 - 05:12
영어 번역영어
문단 정렬

Thousands

No feuds, no wars
There's no consent to
Take over control by couquer out of juandice
Let's free ourselves from hate
 
May peace come to the whole earth
Everybody has been moulded from one clay
Regardless of nation, language, skin colour
May the walls of hate collapse now
 
When we walk together, we are a great power
Today we won't fear, hour after hour
In a row shoulder to shoulder without stopping
Let the song flow from our throats
 
We all are obviously brothers
This world belongs to everybody
We all have the same right
Since our earliest years
 
When we walk together, we are a great power
Today we won't fear, hour after hour
In a row shoulder to shoulder without stopping
Let the song flow from our throats
 
With the patter of thousands of feet, let's announce to the world
That brother owes love to brother here
Come with us now, it's time to join us
We need you among us
 
When we walk together, we are a great power
Today we won't fear, hour after hour
In a row shoulder to shoulder without stopping
Let the song flow from our throats
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: marta90marta90, 金, 20/05/2022 - 05:04
요청자: Ivan LudenIvan Luden
Collections with "Tysiące"
Idioms from "Tysiące"
코멘트
Read about music throughout history