Wait For It (불가리아어 번역)

Advertisements
영어

Wait For It

[BURR]
Theodosia writes me a letter everyday
I'm keeping the bed warm while her husband is away
He's on the British side in Georgia
He's trying to keep the colonies in line
But he can keep all of Georgia
Theodosia, she's mine
 
Love doesn't discriminate
Between the sinners
And the saints
It takes and it takes and it takes
And we keep loving anyway
We laugh and we cry
And we break
And we make our mistakes
And if there's a reason I'm by her side
When so many have tried
Then I'm willing to wait for it
I'm willing to wait for it
 
[BURR]
My grandfather was a fire and brimstone preacher
 
[MEN]
Preacher, preacher
Preacher
 
[BURR]
But there are things that the
Homilies and hymns won't teach ya
 
[MEN]
Teach ya, teach ya, teach ya
 
[BURR]
My mother was a genius
 
[WOMEN]
Genius
 
[BURR]
My father commanded respect
 
[MEN]
Respect, respect
 
[BURR]
When they died they left no instructions
Just a legacy to protect
 
[BURR/ENSEMBLE]
Death doesn’t discriminate
Between the sinners
And the saints
It takes and it takes and it takes
And we keep living anyway
We rise and we fall
And we break
And we make our mistakes
And if there’s a reason I’m still alive
When everyone who loves me has died
I’m willing to wait for it
I’m willing to wait for it
 
Wait for it
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I am the one thing in life I can control
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I am inimitable
I am an original
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I’m not falling behind or running late
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I’m not standing still
I am lying in wait
 
[ENSEMBLE]
Wait
Wait
Wait
 
[BURR]
Hamilton faces an endless uphill climb
 
[ENSEMBLE]
Climb
Climb
Climb
 
[BURR]
He has something to prove
He has nothing to lose
 
[ENSEMBLE]
Lose
Lose
Lose
Lose
 
[BURR]
Hamilton’s pace is relentless
He wastes no time
 
[ENSEMBLE]
Time
Time
Time
 
[BURR]
What is it like in his shoes?
 
Hamilton doesn’t hesitate
He exhibits no restraint
He takes and he takes and he takes
And he keeps winning anyway
He changes the game
He plays and he raises the stakes
And if there’s a reason
He seems to thrive when so few survive, then Goddamnit—
 
[BURR]
I'm willing to wait for it
 
[COMPANY]
Wait for it
Wait for...
 
[BURR]
I'm willing to wait for it...
 
[BURR AND COMPANY]
Life doesn't discriminate
Between the sinners and the saints
It takes and it takes and it takes
 
[COMPANY]
And we keep living anyway
We rise and we fall and we break
And we make our mistakes
 
[BURR]
We rise
And we fall
 
[BURR AND COMPANY]
And if there's a reason I'm still alive
When so many have died
Then I'm willin' to—
 
[BURR]
Wait for it...
 
[ENSEMBLE]
Wait for it...
Wait for it...
 
[BURR]
Wait for it...
 
[ENSEMBLE]
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait...
 
투고자: juliedelpyjuliedelpy, 木, 29/10/2015 - 21:56
최종 수정: Miley_LovatoMiley_Lovato, 火, 29/08/2017 - 11:12
불가리아어 번역불가리아어
Align paragraphs
A A

Чакам

[БЪР]
Теодосия ми пише по писмо всеки ден
Топля ѝ леглото, докато мъжът ѝ го няма
Той е от британската страна на Джорджия
Опитва се в колониите да въдворява ред
Ако трябва, да си държи и цялата Джорджия
Но Теодосия е моя
 
Любовта не прави разлика
Между грешниците
И светците
Тя отнема и отнема, и отнема
Но ние продължаваме да обичаме
Смеем се и плачем
И се пречупваме
И правим грешки
Но ако има някаква причина да съм до нея
Когато толкова други са опитвали
То тогава съм склонен да чакам
Склонен съм да чакам
 
[БЪР]
Дядо ми беше проповедник
 
[МЪЖЕ]
Проповедник, проповедник
Проповедник
 
[БЪР]
Но има неща, на които
проповедите и химните не ще те научат
 
[МЪЖЕ]
Научат, научат, научат
 
[БЪР]
Майка ми беше гениална
 
[ЖЕНИ]
Гениална
 
[БЪР]
Баща ми изискваше уважение
 
[МЪЖЕ]
Уважение, уважение
 
[БЪР]
Когато умряха, не оставиха напътствия
Само наследство за защитаване
 
[БЪР/АНСАМБЪЛ]
Смъртта не прави разлика
Между грешниците
И светците
Тя отнема и отнема, и отнема
Но ние продължаваме да живеем
Въздигаме се и падаме
И се пречупваме
И правим грешки
Но ако има някаква причина все още да съм жив
Когато всеки, който ме е обичал, е мъртъв
То тогава съм склонен да чакам
Склонен съм да чакам
 
Чакам!
 
[АНСАМБЪЛ]
Чакам
Чакам
Чакам
 
[БЪР]
Аз съм единственото нещо в живота си, над което имам контрол
 
[АНСАМБЪЛ]
Чакам
Чакам
Чакам
Чакам
 
[БЪР]
Аз съм неподражаем
Аз съм оригинален
 
[АНСАМБЪЛ]
Чакам
Чакам
Чакам
Чакам
 
[БЪР]
Не се бавя и не закъснявам
 
[АНСАМБЪЛ]
Чакам
Чакам
Чакам
Чакам
 
[БЪР]
Не стоя мирен
А лежа в чакане
 
[АНСАМБЪЛ]
Чакам
Чакам
Чакам
 
[БЪР]
Хамилтън среща постоянна съпротива
 
[АНСАМБЪЛ]
Съпротива
Съпротива
Съпротива
 
[БЪР]
Той има нещо за доказване
Но не и за губене
 
[АНСАМБЪЛ]
Губене
Губене
Губене
Губене
 
[БЪР]
Скоростта на Хамилтън е неумолима
Той не губи време
 
[АНСАМБЪЛ]
Време
Време
Време
 
[БЪР]
Какво ли е да си на негово място?
 
Хамилтън не се колебае
Той не познава въздържание
А отнема и отнема, и отнема
И продължава да печели
Променя играта
Играе и се въздига
И ако има някаква причина
Той да процъфтява, когато толкова малко оцеляват, то дявол го взел...
 
[БЪР]
Тогава съм склонен да чакам
 
[КОМПАНИЯ]
Да чакам
Чакам...
 
[БЪР]
Склонен съм да чакам...
 
[БЪР И КОМПАНИЯ]
Животът не прави разлика
Между грешниците и светците
Той отнема и отнема, и отнема
 
[КОМПАНИЯ]
Но ние продължаваме да живеем
Въздигаме се и падаме, и се пречупваме
И правим своите грешки
 
[БЪР]
Въздигаме се
И падаме
 
[БЪР И КОМПАНИЯ]
И ако има някаква причина да съм все още жив
Когато толкова много са починали
То тогава съм склонен да...
 
[БЪР]
Да чакам...
 
[АНСАМБЪЛ]
Чакам...
Чакам...
 
[БЪР]
Чакам...
 
[АНСАМБЪЛ]
Чакам...
Чакам...
Чакам...
Чакам...
Чакам...
Чакам...
Чакам...
Да чакам...
 
투고자: StriderStrider, 金, 26/07/2019 - 18:06
코멘트