Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Z Tobą Chcę być (W Tym Dniu) [I'd Rather Be Me (With You)] (영어 번역)

폴란드어
폴란드어
A A

Z Tobą Chcę być (W Tym Dniu) [I'd Rather Be Me (With You)]

Dla Ciebie bym chciał
być piękny jak kwiat
Tak bardzo bym chciał
o Ciebie dbać
Gdzie wiedzie twój szlak
Gdzie wzywa Cię świat
Tak bardzo bym chciał
Ci szczęście dać.
 
Wędrować za rękę pragnę z Tobą
do końca swych dni
Tak, szczęście od dziś to my.
 
Gdzie popchnie nas los
Nie będzie nam źle
Widziałem nas już
w niejednym śnie
Szykowałbym lunch
Na rower Cię brał
Codziennie bym pod
twą szkołą stał.
 
Zachwyca mnie wieczór
I że siedzisz tu dziś piękna jak ze snu
Szczęście to my
Więc z Tobą chcę być w tym dniu.
 
투고자: MgielkaMgielka, 月, 29/11/2021 - 06:53
영어 번역영어
문단 정렬

I want to be with you

I'd want to be beautiful,
Like a flower, for your.
I'd really want
To take care of you,
Where your way leads,
Where the world calls your,
I'd really want
To give you happiness.
 
I wish to wander beyond the river with you
Until the day I die,
Yeah, happiness today is your and me.
 
Where the fate pushes us,
We won't feel bad,
I've already seen us
More than once in my dream,
I'd make lunch,
Put you on the bicycle,
Every day
I'd stand at your school.
 
The evening charmed me,
And also, that you're sitting here today beautiful, like in a dream,
Happiness is your and me,
That's why I want to be with you tonight.
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: Proshor ProshorovProshor Proshorov, 水, 01/12/2021 - 02:52
요청자: TouLo9TouLo9
코멘트
Read about music throughout history