Advertisements

Затова (Zatova) (영어 번역)

Затова

Сигурно в живот предишен
много лош съм бил.
Сигурно във нещо важно
много съм сгрешил.
Някой ми е дал истинска любов.
Аз не съм я взел,
аз съм я убил.
И сега ми се връща,
боже как ми се връща.
И това, че те искам
няма смисъл, нали?
Прави си шеги живота,
просто случва се -
ти за някой да си всичко,
той за тебе не.
И убивал съм със мълчание,
подминавал съм с безразличие.
И сега ми се връща,
боже как ми се връща.
И това, че те искам
няма смисъл, нали?
Казвал съм - не те обичам,
все едно защо.
И си мислех, че съм честен
а съм бил жесток.
Виждаш любовта в нейните очи.
Но обръщаш гръб, казваш и: - мълчи!
И сега ми се връща,
боже как ми се връща.
И това, че те искам няма смисъл, нали?
Колко пътища към тебе аз съм извървял
? Много бърках но не спирах,
и разбрах това.
Мога и без теб, мога и без теб.
Но разбираш ли искам само със теб.
И сега ми се връща, знам че всичко се връща.
И сега съм наказан да съм влюбен във теб.
 
투고자: D90B14D90B14, 木, 11/04/2019 - 08:30
영어 번역영어 (시적)
문단 정렬

For that

Versions: #1#2
Surely in the life before
I was very evil
In something important
I have mistaken.
Someone gave me true love.
I have not taken her,
I have killed her.
And now it returns to me,
God how it returns to me.
And my wish
No longer is important for me.
Life is Black Humour,
Just it happens
To be everything for someone
He for you to be not.
I have killed with silence
Passing with indifference.
And it returns to me,
Heavens - how it returns to me.
And that wish of mine
No longer matters for me.
I have said - no love is the same
No matter why.
I thought myself a gentleman
But I was cruel.
You see love in her eyes.
But you say: Silence, I will turn my back!
And it returns to me
Heavens - how it returns to me.
And that wish of mine
No longer matters for me.
How many roads I have walked to you
I have learned so much without to stop,
And learned that:
I can without you, without thine.
But do you understand I wish only with you.
And now it's returning, all is returning.
And now I am punished to be in love in thine.
 
고마워요!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).

People who wish to use this translation to send PM(Private Message) to me.

투고자: Bgtranslator novice100Bgtranslator novice100, 水, 22/09/2021 - 15:37
작성자 코멘트:

Poetic translation!
All rights reserved!

코멘트
Read about music throughout history