't Hijgend Hert, der Jacht Ontkomen, Schreeuwt (Engels vertaling)

Advertisements
Nederlands

't Hijgend Hert, der Jacht Ontkomen, Schreeuwt

’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor uw ogen,
In uw huis uw naam verhogen?
 
’k Denk aan U, o God, in ’t klagen
uit de landstreek der Jordaan.
Van mijn leed doe ’k Hermon wagen,
’k roep van ’t klein gebergt’ U aan.
’k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
daar ’t gedruis der waat’ren groeit,
daar uw golven, daar uw baren
mijn benauwde ziel vervaren.
 
Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags zijn gunst gebiedt.
’k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
’k zal zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot den God mijns levens heffen.
 
Toegevoed door SaintMark op Zon, 25/03/2018 - 16:33
Laatst bewerkt door azucarinho op Zat, 15/12/2018 - 08:55
Submitter's comments:

Tekst: Laus Deo, Salus Populo, ca. 1773.

Muziek: , 1551.

Align paragraphs
Engels vertaling

The panting deer, escaped the hunt, screaming

The panting deer, escaped the hunt, screaming
Not stronger than the joy of fresh water -
flow, then my soul longs for God. Yes my soul longs for the Lord; God of lives, well, when shall I approach your eyes, in your house, increase your name?
 
I think about you, oh God, in the complaining from the region the Jordaan.
Of my suffering I'll dare Hermon,
I call you from a small mountain.
I sigh, there gully and abysses,
the noise of the water grows,
there your waves, there you give birth*
My cramped soul flows away.
 
But the Lord will give outcome,
He, who daily gives favors.
I'll live in this trust and I'll mention it in my song;
I'll sing his praise, even in the night, there where I expect him,
and my heart, what was allowed to meet, till god lifts my life.
 
Toegevoed door vietatomorire op Do, 06/12/2018 - 10:43
Added in reply to request by Zarina01
Laatst bewerkt door azucarinho op Zat, 15/12/2018 - 08:57
Comments van auteur:

*bear, cause, give birth.

Reacties