Reclame

松都 ( Transliteratie)

  • Artiest: Hwang Jin-Yi (황진이)
  • Nummer: 松都 5 vertalingen
  • Vertalingen: Transliteratie #1, #2, Engels, Japans, Koreaans

松都

雪中前朝色
寒鐘故國聲
南樓愁獨立
殘廓暮烟香
 
Toegevoegd door Kinsley LeeKinsley Lee op Zon, 05/07/2020 - 01:08
Transliteratie (metered, poëtisch, rijmend)
Align paragraphs

Sōng dōu

Versions: #1#2
huáng zhēn yīzuò
xuě zhōng​​qián cháo sè
hán zhōng gùguó shēng
nán lóu chóu dúlì
cán kuò mù yān xiāng
(huáng zhēn yīzuò)
 
Bedankt!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Toegevoegd door Kinsley LeeKinsley Lee op Zon, 05/07/2020 - 01:13
Bron van de vertaling:
Reacties
Read about music throughout history