آفتاب لب بومه (Aftab Labe Boome) songtexten

Perzisch
Perzisch
A A

آفتاب لب بومه

آفتاب لب بومه روز کارش تمومه
ولک تنگ غروبه لب بندر شلوغه
خورشید روی آبه نمی‌خواد که بخوابه
موی دختر بندر پریشون توی باده
آفتاب لبه بومه روز کارش تمومه
ولک تنگ غروبه لب بندر شلوغه
خورشید روی آبه نمی‌خواد که بخوابه
موی دختر بندر پریشون توی باده
 
اهواز جونکم جونکم باده‌ی عشقه
شهر عاشقاس عاشقاس قلب بهشته
اهواز جونکم جونکم باده‌ی عشقه
شهر عاشقاس عاشقاس قلب بهشته
حالا من چی بگم دل می‌بره و ساحل کارون
ببین آوازه بلم روم چه جوره و چاب چابه کارون
حالا من چی بگم دل می‌بره و ساحل کارون
ببین آوازه بلم روم چه جوره و چاب چابه کارون
 
بندر بندر بندر بندر دختراش خوش‌چش‌‌وابرو
خوش‌قدوبالا و ساده و کم‌رو
بندر دختراش خوش چشو ابرو
خوش‌قد و بالا و ساده و کم‌رو
قرمز لباشون خوشگل و سبزن
حرف می‌زنن و می‌گن می‌خندن دل می‌برن از اهل تو بندر
دستا تو هوا یه دم می‌رقصن دستا تو هوا با هم می‌رقصن
 
آفتاب لب بومه روز کارش تمومه
ولک تنگ غروبه لب بندر شلوغه
خورشید روی آبه نمی خواد که بخوابه
موی دختر بندر پریشون توی باده
آفتاب لبه بومه روز کارش تمومه
ولک تنگ غروبه لب بندر شلوغه
خورشید روی آبه نمی‌خواد که بخوابه
موی دختر بندر پریشون توی باده
 
اهواز جونکم جونکم باده‌ی عشقه
شهر عاشقاس عاشقاس قلب بهشته
اهواز جونکم جونکم باده‌ی عشقه
شهر عاشقاس عاشقاس قلب بهشته
حالا من چی بگم دل می‌بره و ساحل کارون
ببین آوازه بلم روم چه جوره و چاب چابه کارون
حالا من چی بگم دل می‌بره و ساحل کارون
ببین آوازه بلم روم چه جوره و چاب چابه کارون
 
بندر بندر بندر بندر دختراش خوش‌چش‌وابرو
خوش‌قدوبالا و ساده و کمرو
بندر دختراش خوش‌چش و ابرو
خوش‌قد و بالا و ساده و کمرو
قرمز لباشون خوشگل و سبزن
حرف می‌زنن و می‌گن می‌خندن دل می‌برن از اهل تو بندر
دستا تو هوا یه دم می‌رقصن دستا تو هوا با هم می‌رقصن
 
دستا تو هوا (بالا) بلرزون سینه رو (یالا)
دستا تو هوا (بالا) بلرزون سینه رو (یالا)
دستا تو هوا (بالا) بلرزون سینه رو (یالا)
دستا تو هوا (بالا) بلرزون سینه رو (یالا)
 
آفتاب لب بومه روز کارش تمومه
ولک تنگ غروبه لب بندر شلوغه
خورشید روی آبه نمی‌خواد که بخوابه
موی دختر بندر پریشون توی باده
آفتاب لبه بومه روز کارش تمومه
ولک تنگ غروبه لب بندر شلوغه
لب بندر شلوغه لب بندر شلوغه
 
Bedankt!
1 keer bedankt
Toegevoegd door fairyfairy op Di, 02/12/2008 - 15:24
Laatst bewerkt door ahmad azizahmad aziz op Woe, 06/10/2021 - 01:03

 

Vertalingen van "آفتاب لب بومه (Aftab..."
Black Cats: Top 3
Reacties
YaasYaas    Zon, 26/09/2021 - 23:08

Volak (ولک)
یک اصطلاح جنوبی/بندری/خوزستانی هست برای جلب توجه، صدا کردن (حرف ندا) یا در موارد خاصی معادل «وای بر تو» هست.
دلم تنگ غروبه => ولک تنگ غروبه

کوروس آخر درسته ولی خب باقی نه

Read about music throughout history