Reclame

Yakko's World (Polish) (Engels vertaling)

Pools
Pools
A A

Yakko's World (Polish)

Są Stany, Kanada, jest Meksyk, Panama, Haiti, Jamajka, Peru.
Dominikana, Kuba, z Karaib, Papuga, Grenlandia a Salwador tu.
 
Portoryko, Kolumbia i Wenezuela, Honduras, Gujana to ta.
Gwatemala, Boliwia i Argentyna, Ekwador, Chile, Brazylia.
 
Kostaryka, Belize, Nikaragua, Bermudy, Bahama, Tobago, San Juan.
Paragwaj, Urugwaj, Surinam, niedługi Gujana, Barbados i Guam!
 
Norwegia i Szwecja, Finlandia bezpieczna i Niemcy, gdzie czasem jest śnieg!
Szwajcaria i Austria, przy Czechach Słowacja a niżej Bułg, Turek i Grek.
 
Warszawa, Bukareszt, Edynburg, Tirana, Irlandia i państwa te.
Bułgarskie, Saudyjskiej, Węgierskie, Cypryjskie a Iran i Irak to te.
 
Jest Syria i Liban, Izrael, Jordania, Jemen, Kuwejt, Bahrajn ze snu.
Beneluks, Lizbona, tam Francja i Anglia tu Dania, a Hiszpania tu!
 
Indie, Pakistan, Birma, Afganistan, Tajlandia, Nepal, Bhutan też.
Kambodża, Malezja i Azja potężna są Chiny, Japonia też jest.
 
Mongolia, Laos, Tybet, Dżakarta, Atole Filipin, Tajwan.
Nowa Gwinea, Sumatra, Sri Lanka, Zelandia, Borneo, Wietnam!
 
Tunezja, Maroko, Uganda, Angola, Zimbabwe, Dżibuti, Botswana!
Mozambik i Zambia, Suazi i Gambia, Gwinea, Algieria i Ghana!
 
Burundi, Lesotho, Malawi i Togo gorąco bo czarny to ląd.
Jest z Nigrem, Nigeria a z Czadem, Liberia i Egipt zamyka ten krąg.
 
Przy Tanzanii i Somalii jest Kenia i Mali a Sierra Leone ma styl.
Dahomej, Namibia, Senegal i Libia, Kamerun i Kongo, Zair!
 
Ach, Etiopia, Gwinea Bissau, Madagaskar, Ruanda, Majorka jak kwiat!
Hong Kong, Abu Dhabi, w nowej Jugosławii....
 
Chorwacja i Serbia, Bośnia i Słowenia, Monako, Andora, Malta i Komory, Australia i cały świat!
 
Toegevoegd door Pedro Lucas Pereira SilvaPedro Lucas Pereira Silva op Ma, 20/09/2021 - 01:53
Laatst bewerkt door Alma BarrocaAlma Barroca op Do, 23/09/2021 - 22:16
Engels vertalingEngels
Align paragraphs

Yakko's World

There are the States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru.
Dominican Republic, Cuba, the Caribbean, Parrot, Greenland and El Salvador here.
 
Puerto Rico, Colombia and Venezuela, Honduras, Guyana is this one.
Guatemala, Bolivia and Argentina, Ecuador, Chile, Brazil.
 
Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahama, Tobago, San Juan.
Paraguay, Uruguay, Suriname, short-term Guyana, Barbados and Guam!
 
Norway and Sweden, safe Finland and Germany, where there is sometimes snow!
Switzerland and Austria, with the Czech Republic Slovakia and below Bulgaria, Turk and Greek.
 
Warsaw, Bucharest, Edinburgh, Tirana, Ireland and these countries.
Bulgarian, Saudi, Hungarian, Cypriot and Iran and Iraq are these.
 
There is Syria and Lebanon, Israel, Jordan, Yemen, Kuwait, Bahrain from a dream.
Benelux, Lisbon, France and England there, Denmark here, and Spain here!
 
India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, Bhutan too.
Cambodia, Malaysia and Asia are mighty China, Japan is too.
 
Mongolia, Laos, Tibet, Jakarta, Philippines Atolls, Taiwan.
New Guinea, Sumatra, Sri Lanka, Zealand, Borneo, Vietnam!
 
Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana!
Mozambique and Zambia, Swaziland and Gambia, Guinea, Algeria and Ghana!
 
Burundi, Lesotho, Malawi and Togo are hot because black is land.
He is with Niger, Nigeria, and with Chad, Liberia and Egypt he completes the circle.
 
With Tanzania and Somalia there is Kenya and Mali, and Sierra Leone has style.
Dahomey, Namibia, Senegal and Libya, Cameroon and Congo, Zaire!
 
Ah, Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Rwanda, Majorca like a flower!
Hong Kong, Abu Dhabi, New Yugoslavia ....
 
Croatia and Serbia, Bosnia and Slovenia, Monaco, Andorra, Malta and Comoros, Australia and the whole world!
 
Bedankt!
1 keer bedankt
Toegevoegd door Pedro Lucas Pereira SilvaPedro Lucas Pereira Silva op Ma, 20/09/2021 - 02:05
Reacties
Read about music throughout history