Reclame

Ballada o trekh synnov'yakh (Баллада о трех сыновьях) (Pools vertaling)

  • Artiest: Melnitsa (Мельница)
  • Nummer: Ballada o trekh synnov'yakh (Баллада о трех сыновьях) 9 vertalingen
  • Vertalingen: Arabisch, Duits, Engels #1, #2, Frans, Grieks, Nederlands, Pools, Portugees

Ballada o trekh synnov'yakh (Баллада о трех сыновьях)

В краю средь гор и цветущих долин
Текла река, исчезая вдали.
Прекрасней не было страны,
Где рождались баллады и сны.
 
В дорогу звал глас таинственных гор.
Три сына там покидали свой дом.
Один был горд, другой — упрям,
А третий был сердцем смирён.
 
Слова Отца были грусти полны:
«В любви моей вы росли, как цветы.
Что ждёт вас там, в чужих краях?..
Да хранит вас молитва моя.»
 
И звучало в ответ
Эхо горных вершин:
«Сохраните богатство Души
И Любви нескончаемый Свет!»
 
Прошли года, затерялись вдали.
В краю средь гор и цветущих долин
Встречал отец своих детей
После долгих разлук и скорбей.
 
И первый сын возвратился домой:
«Гордись, отец, — я великий герой!
Вся власть моя, и в этом суть
На крови я построил свой путь!»
 
Второй привёз золотые дары:
«Смотри, отец, я могу все миры
Купить, продать и слёзы всех
Превратить в серебро и успех!»
 
И звучало в ответ
Эхо горных вершин:
«Разменяли богатство Души
Ради славы и блеска монет..»
 
А третий сын на коленях стоял:
«Прости, отец, я великим не стал.
Смиренным был, врагов прощал».
А отец с теплотой отвечал:
 
«Душа твоя и добра, и чиста.
И пусть богат ты и знатен не стал,
Но ты хранил любовь мою.
Я тебе свой престол отдаю!»
 
И звучало в ответ
Эхо горных вершин:
«Кроток сердцем и духом смирён,
Верный сын унаследовал трон!»
 
Toegevoed door erika_hermierika_hermi op Do, 16/05/2013 - 13:27
Laatst bewerkt door FaryFary op Zon, 04/03/2018 - 20:53
Submitter's comments:

Композитор: Татьяна Шилова

Pools vertalingPools
Align paragraphs
A A

Ballada o trzech synach

W krainie wśród gór i kwiecistych dolin
Płynęła rzeka, niknąc w oddali.
Nie było piękniejszego kraju,
gdzie rodziłyby się ballady i sny.
 
W drogę wzywał głos tajemniczych gór.
Trzech synów opuściło tam swój dom.
Jeden był dumny, drugi - zawzięty,
A trzeci sercem pokorny.
 
Słowa ojca przepełnione były żalem:
"W miłości mojej rośliście, jak kwiaty.
Co czeka na was tam, w obcych krajach?..
Niechaj chroni was modlitwa ma."
 
I echem odpowiadały
Górskie szczyty:
"Zachowajcie bogactwo Duszy
i Miłości nieskończony Blask!"
 
Minęły lata, rozpłynęły się w oddali.
W krainie wśród gór i kwiecistych dolin
Spotkał ojciec swoje dzieci
Po długim rozłąki żalu.
 
I pierwszy syn powrócił do domu:
"Bądź dumny, ojcze, - jam wielki bohater!
Wszelka władza jest moja, i w tym cały sęk
Na krwi wybudowałem swą drogę!"
 
Drugi przywiózł złote dary:
"Spójrz, ojcze, ja mogę dowolne cudo
Kupić, sprzedać, i łzy każdego
Zmienić w srebro i sukces!"
 
I echem odpowiadały
Górskie szczyty:
"Wymieniali bogactwo Duszy
Na rzecz sławy i blasku monet..."
 
A trzeci syn na kolanach został:
"Wybacz, ojcze, wielkim się nie stałem.
Pokorny byłem, wrogom wybaczałem".
A ojciec odpowiedział ciepło:
 
"Dusza twoja i dobra, i czysta.
I choć bogatym, ni sławnym nie zostałeś,
Chroniłeś miłość moją.
Ja ciebie spadkobiercą czynię!"
 
I echem odpowiadały
Górskie szczyty:
"Prosty sercem i pokorny duchem,
Wierny syn odziedziczył tron!"
 
Toegevoed door magdalauramagdalaura op Zon, 25/08/2019 - 17:47
Reacties