Bir Güzellik Yapsana ( Transliteratie)

Advertisements
Transliteratie

Бир Гүзеллик Йапсана

Сенин хер халин севмейе талим
Итираз етмем ийлештик бари
Не кадар кырсан, калп каршы гелмез
Сен бир шанс версен сыртым йере гелмез
 
Йарым бырактын
Не де там тамына хаккыны вердин
Нерде бенде о дели джесарети
Олса дирек йан чизердим
 
Бир гүзеллик йапсана, гедже бенле калсана
Китабына уйдур гел, уйса да уймаса да
Чекеджеғин вар елимден, аладжаклыйым тенинден
Не дедиғими анладын сен, аджил дурум уйансана
 
© Vladímir Sosnín
Toegevoed door Voldimeris op Zon, 07/01/2018 - 14:43
Turks

Bir Güzellik Yapsana

Reacties