Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Sta achter Oekraïne!
Deel
Lettertypegrootte
Originele teksten
Swap languages

Russian Empire, National Anthem of the - Боже, Царя храни

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ! (x2)
 
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни! (x2)
 
Vertaling

Chúa Phù hộ Sa Hoàng

Thiên chúa, phù hộ Sa hoàng!
Mạnh mẽ, có chủ quyền,
Trị vì vinh quang, vì vinh quang của chúng ta! (x2)
 
Cai trị để làm cho kẻ thù sợ hãi,
Chính thống Sa hoàng!
Chúa ơi, phù hộ Sa hoàng! (x2)
 
Gegeven reacties