Reclame

Chie ses (Pools vertaling)

  • Artiest: Bertas
  • Gastmuzikant: Marisa Sannia
  • Nummer: Chie ses 5 vertalingen
  • Vertalingen: Italiaans, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans
Sardisch

Chie ses

Umbra, chie ses?
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
So un’idea,
So s’ispijiu ‘e s’ànima
So su sole ‘e mesudie
S’unda in d’una làgrima
 
Ses che una dea
Ses sa prima e s’ùrtima
Ses sa mama de su nie
Ses unu fantàsima
 
Mi lu naras,
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
Una majia
Chi su tempus firmat
Ses sa sola maladia
Chi sos males sanat
 
Sona a custa domo
Sona a custa janna
No mi lesses solu
Cun sas framas
De unu fogu atzesu
Chena sa linna
 
No m’iscultas?
 
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
Fin’a cando bivo
Fin’a cando bi ses tue
Donz’istella de su chelu
Cherzo chi ruat
A disizu tou
Fin’a chi no mi nezes
Chie ses
 
No m’intendes?
 
O sa umbra, chie ses?
 
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
Umbra…
 
Toegevoed door HampsicoraHampsicora op Zat, 13/07/2019 - 03:11
Pools vertalingPools
Align paragraphs
A A

Kim jesteś

Cieniu, kim jesteś?
Cieniu, kim jesteś?
Kim ty, cieniu, jesteś?
 
Jestem myślą,
jestem lustrem duszy.
Jestem słońcem południa,
falą we łzie.
 
Jesteś jak bogini,
jesteś pierwsza i ostatnia.
Jesteś matką śniegu,
jesteś duchem.
 
Powiesz mi,
cieniu, kim jesteś?
Kim ty, cieniu, jesteś?
 
Magią,
która zatrzymuje czas.
Jesteś jedyną chorobą,
która leczy bóle.
 
Zapukaj do tego domu,
zapukaj do tych drzwi.
Nie zostawiaj mnie samego
z płomieniami
ognia wznieconego
bez drew.
 
Nie słuchasz mnie?
 
Cieniu, kim jesteś?
Kim ty, cieniu, jesteś?
 
Dopóki ja żyję,
dopóki ty tu jesteś,
chcę, żeby każda gwiazda
spadała z nieba
wedle twego życzenia,
aż mi powiesz,
kim jesteś.
 
Nie słyszysz mnie?
 
Kim ty, cieniu, jesteś?
 
Cieniu, kim jesteś?
Kim ty, cieniu, jesteś?
 
Cieniu…
 
Toegevoed door AzaliaAzalia op Zat, 13/07/2019 - 09:12
Comments van auteur:

With thanks to Hampsicora for his translation into Spanish which has helped me to complete my translation into Polish.

Reacties