Reclame

Circle of Life [Chinese] ( Transliteratie)

  • Artiest: The Lion King (Musical)
  • Nummer: Circle of Life [Chinese] 2 vertalingen
  • Vertalingen: Transliteratie, Engels

Circle of Life [Chinese]

[Zulu Part]:
Nants'ingonyama bakithi baba
Sithi hu ngonyama
ngonyama nengw'e bo
Mayibaboh ngonyama baba
Nants'ingonyama bakithi baba
Sithi hu ngonyama
ngonyama nengw'e bo
Haa khuzani bo bhek'iyagalela
Nants'ingonyama bakithi baba
Sithi hu ngonyama
Ngonyama ngonyama (x2)
Siyo Nqoba
Igonyama nengw'enamabala (x3)
 
某天我们来到这个世界
阳光下慢慢睁开眼
那么多画面
刹那闯进视线
那么多不知道的明天
有太多新鲜来不及看
太多梦来不及去实现
但狂奔的日月
催促着一切
跟着地球不停歇的旋转
 
万物生生不息
推动着轮回
走过爱和痛
欢乐伤悲
寻觅着归宿
跨过每段年岁
生生不息
让世界轮回
(x2)
 
Toegevoed door wuhuahua089wuhuahua089 op Woe, 29/03/2017 - 13:24
Laatst bewerkt door wuhuahua089wuhuahua089 op Do, 30/03/2017 - 15:41
Transliteratie
Align paragraphs
A A

Circle of Life [Chinese] (Pinyin)

[Zulu Part]:
Nants'ingonyama bakithi baba
Sithi hu ngonyama
ngonyama nengw'e bo
Mayibaboh ngonyama baba
Nants'ingonyama bakithi baba
Sithi hu ngonyama
ngonyama nengw'e bo
Haa khuzani bo bhek'iyagalela
Nants'ingonyama bakithi baba
Sithi hu ngonyama
Ngonyama ngonyama (x2)
Siyo Nqoba
Igonyama nengw'enamabala (x3)
 
Mǒu tiān wǒ men lái dào zhè ge shì jiè
Yáng guāng xià màn man zhēng kāi yǎn
Nà me duō huà miàn
Chà nà chuǎng jìn shì xiàn
Nà me duō bù zhī dào de míng tiān
Yǒu tài duō xīn xiān lái bu jí kàn
Tài duō mèng lái bu jí qù shí xiàn
Dàn kuáng bēn de rì yuè
Cuī cù zhe yī qiè
Gēn zhuó dì qiú bù tíng xiē de xuán zhuǎn
 
Wàn wù shēng shēng bù xī
Tuī dòng zhe lún huí
Zǒu guò ài hé tòng
Huān lè shāng bēi
Xún mì zhe guī sù
Kuà guò měi duàn nián suì
Shēng shēng bù xī
Ràng shì jiè lún huí
(x2)
 
This translation was made by me, unless otherwise stated. Please credit me if you redistribute :)
Esta traducción es creado por mí, a menos que digo que es no mía. Si usas esta, creditarme por favor.
このは私の翻訳です、特に明記しない限り。クレジットを与えってください。
Toegevoed door staarchildstaarchild op Vrij, 31/03/2017 - 18:06
Added in reply to request by Alma BarrocaAlma Barroca
Meer vertalingen van Circle of Life ...
Transliteratie staarchild
Reacties