Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Voor wie dit leest (Duits vertaling)

  • Artiest: Leo Vroman
  • titel nummer: Voor wie dit leest
  • Vertalingen: Duits, Engels, Frans
Nederlands
Nederlands
A A

Voor wie dit leest

Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.
 
O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg Uw hand op dit papier; mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.
 
Menige verzen heb ik al geschreven,
ben menigeen een vreemdeling gebleven
en wie ik griefde weet ik niets te geven:
liefde is het enige.
 
Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog
tot ik mij slapende vooroverboog
over de woorden die Gij wakkerleest.
 
Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.
 
Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;
en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.
 
Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
Ik heb je zo lief.
 
Ingediend door KlaarzinKlaarzin op Zat, 22/01/2022 - 13:29
Toelichting indiener:

Leo Vroman 1949

Duits vertalingDuits (met versmaat, poëtisch, rijmend)
Alinea's uitlijnen

An den der dies liest

Zu lesen geb ich dir gedruckte Zeichen,
doch mit dem warmen Mund kann ich nicht sprechen,
die heiße Hand durch das Papier nicht stechen;
was kann ich tun? Ich kann dich nicht erreichen
 
O, wenn ich trösten könnte, könnt ich weinen.
Komm, lege deine Hand auf das Papier; auf meine Haut;
erweiche dieses fremde durch den Druck Versteinern
des geschriebnen Wortes, oder sag es laut.
 
Manche Verse hab ich schon geschrieben,
manch einem bin ich fremd geblieben
und den Gekränkten weiß ich nichts zu geben:
Liebe ist das einzige.
 
Liebe ist es meistens auch gewesen,
die mir den Bleistift in der Hand bewegte
bis ich mich schlafend über die Worte legte,
die Du jetzt wach wirst lesen.
 
Ich möchte unter dieser Seite sein
quer durch die Lettern des Gedichts
schauen in dein lesendes Gesicht
und schmachten nach dem Schmelzen deiner Pein.
 
Weck bitte diese Worte nicht vergebens,
Sie können sich ihr Nacktsein nicht vergeben;
und dass Dein Blick ihr Innerstes nicht streift
wenn dich nicht Liebe dazu treibt.
 
Lies dies dann, wie den lang ersehnten Brief,
und sei beruhigt, und fürchte den Gedanken nicht,
dass Du von diesen Worten ward geküsst:
Ich hab dich so lieb.
 
bedankt!
2 maal bedankt
Dit is een poëtische vertaling - er zijn afwijkingen van de betekenis van het origineel (extra woorden, extra of weggelaten informatie, vervangende begrippen).

© Michel Klarenbeek CC-BY-NC Creative Commons licence
Non-commercial use is free and welcome.

Ingediend door KlaarzinKlaarzin op Zat, 22/01/2022 - 13:31
Toelichting van de vertaler:

Übersetzung Jaap Hoepelman November 2014

Vertalingen van "Voor wie dit leest"
Duits M,P,RKlaarzin
Leo Vroman: Top 3
Gegeven reacties
VerulaVerula    Zat, 22/01/2022 - 17:48

What an excellent translation! First I thought I was yours. By the way, the title should be "Für den, der dies liest" or maybe shorter "An den Leser". 😃

Read about music throughout history