Reclame

Despacito (Perzisch vertaling)

Perzisch vertalingPerzisch
A A

به آرومی

Versions: #1#2#3
بله ، می دونی که من در حال تماشای تو هستم
من باید باهات برقصم امروز
من چشمات رو دیدم که داشت من رو صدا می زد
بهم راهی که باید برم رو نشون بده
 
تو آهنربایی و من فلزم
من دارم نزدیکتر میشم و نقشه می کشم برات
فقط با فکر کردن بهش ضربانم میره بالا
 
حالا من در حال لذت بردنم بیشتر از حد معمول
تمام حواس من بیشتر می خواد
این باید بدون هیچ زحمتی انجام بشه
 
به آرومی، می خوام گردنت رو بو کنم به آرومی
بزار یه چیزایی رو تو گوشات بگم
برای اینکه به یاد بیاری وقتی که نیستی با من
 
به آرومی ، می خوام لختت کنم با بوسه ای به آرومی
علامت زدی دیوارها رو ازپیچ و خمت
و از کل بدنت یک دستخط ساختی، ببر بالا ، ببر بالا
 
می خوام رقص موهات رو ببینم
می خوام گام های آهسته و موزونت رو ببینم
که بهت یاد داده از لبهای(دهان) من
جاهای مورد علاقه تو رو(مورد علاقه، مورد علاقه، عزیزم)
 
بزار به ناحیه پر خطر تو تجاوز کنم
تا فریادت رو دربیارم
ونام فامیلت رو فراموش کنی!!
 
اگه ازت یه بوسه بخوام ،بیا بوسه ای به من بده
من می دونم که داری فکر می کنی
من داشتم تلاش می کردم زمانی
مامی این دادن و دادن اون(بوسه) هست
 
می دونی که قلبت با من بوم بوم می زنه
تو می دونی که بچه ایه که دنبال بوم بوم من می گرده
 
بیا دهانم روتست کن تا ببینی چیزی هست که بهت مزه میده
می خوام، می خوام، می خوام ببینم چقدر عشق داری
 
من عجله ندارم من می خوام برم سفر
ما آروم شروع کردیم ، بعدش دیوونه وار (وحشیانه !!!!)
 
آروم آروم ، نرم نرمک، ما قصد داریم بچسبونیم کم کمک
وقتی تو منو می بوسی با مهارتت
می بینم که تو بدجنسی با ظرافت
 
آروم آروم ، نرم نرمک، ما قصد داریم بچسبونیم کم کمک
و این زیبایی یک پازل هست
اما واسه کنار هم گذاشتن حالا من یه قطعه دارم،هی
 
به آرومی، می خوام گردنت رو بو کنم به آرومی
بزار یه چیزایی رو تو گوشات بگم
برای اینکه به یاد بیاری وقتی که نیستی با من
 
به آرومی ، می خوام لختت کنم با بوسه ای به آرومی
علامت زدی دیوارها رو ازپیچ و خمت
و از کل بدنت یک دستخط ساختی، ببر بالا ، ببر بالا
 
می خوام رقص موهات رو ببینم
می خوام گام های آهسته و موزونت رو ببینم
که بهت یاد داده از لبهای(دهان) من
جاهای مورد علاقه تو رو(مورد علاقه، مورد علاقه، عزیزم)
 
بزار به ناحیه پر خطر تو تجاوز کنم
تا فریادت رو دربیارم
ونام فامیلت رو فراموش کنی!!
 
به آرومی، بیا تو ساحل پورتوریکو این کار رو انجام بده
تا موجها فریاد بزنن خدای من!
جوری که مهر من باهات بمونه
 
Toegevoed door i.salarii.salari op Zon, 04/06/2017 - 14:42
Added in reply to request by Dipmon14DTVDipmon14DTV

Despacito

Meer vertalingen van Despacito
Albanees Guest
Latijn Guest
Perzisch i.salari
Sloveens Guest
Luis Fonsi: Top 3
Reacties