Reclame

Drip Drop ( Transliteratie)

  • Artiest: Taemin (태민 )
  • Nummer: Drip Drop 10 vertalingen
  • Vertalingen: Transliteratie #1, #2, Duits, Engels, Frans, Hindi, Nederlands, Russisch, Servisch, Spaans
  • Verzoeken: Italiaans
Transliteratie
A A

Drip Drop кириллическая транслитерация

Versions: #1#2
чокчоки чокчоки нэринын но
ноль таасо ттоллинын сумёне уон
талькоман чуллёгыль таго он
ноль пихаль су опсо
 
нэ маме дрип драп нон хан панульщик
дрип драп то чокщёочжи
дрип драп и ымак качи
дрип драп дрип драп он ми он ми
 
нок нок мамыль тудырин
канчжироун соксагим и камчжонын бэйби мейби
норын щимэе чамгине пурымпода
пурын кы сэгын мачи нэйви
хырин нальщидо чоа номан иттамён
моккурымын пёнан кыныри туэчжи
питпанурин нон нэген падага туэчжи
 
нун апе кодаран оушэн
наль чибосамкинын моушэн хеональ суга опсо йе
оу чонщин чом чарё
хуичондэчжи мальго тащи кирыль чаба
тто тик так щиганман хыллога
кочжан нан начимбан нан тто одиро
нан тачыль тто оллё и ёкпуныль хечжё
кынёль хянан ханэрыль хэ
 
чончони миллёуа наль самкёчжуо
ёдончинын маымыль чамчжэуочжуо
ни сонгильмани и падорыль пёнхуаропке хэ йе
 
нэ маме дрип драп нон хан панульщик
дрип драп то чокщёочжи
дрип драп и ымак качи
дрип драп дрип драп он ми оу бэйби (он ми) оу бэйби
 
мами кочжёганын сокторыль ттара
нэ щигане нига хыллоуа
ккумыль ккудыт пёнан ныкким уоллэ
ханаин кот качи урин чумыль чуго иссо
у бэйби (он ми) он ми у бэйби он ми
у бэйби (он ми) у бэйби
 
Каждый перевод сделан мной, иногда прибегаю к помощи друзей.
Спасибо всем, кто не проходит мимо них )))
Toegevoed door Vesna7НикаVesna7Ника op Zat, 14/04/2018 - 18:21

Drip Drop

Reacties