• Eyal Golan

    מלכי המלכים • (2012) נגעת לי בלב17 vertalingen

Deel
Font Size
Originele teksten
17 vertalingen

מלכי המלכים songtekst

סלח לי אבי כי חטאתי לך
מחול לי על כל פשעי
גם בימים ששכחתי אותך
היית תמיד בחיי
 
בכל הדרכים שהלכתי בעצם
היית לי נר לרגליי
הייתי עיוור לא ראיתי מעבר
למה שהביטו עיניי
 
מלך מלכי המלכים תודה על חיים
על אושר על בכי על צחוק
גם כשקשה לפעמים גם אז אלוקים
אתה לעולם לא רחוק
 
גם כי אלך ודרכי חשוכה
בטחתי בך אלוקיי
על חצי שני על בכור וילדה
תודה גם על אושר בלי די
 
תודה על חגים
על שבת ששומרת
שלא יגמר לעולם
כל יום שעובר בדרכי לגן עדן
שיוויתי אותך מול
עיניי
 
מלך מלכי המלכים...
 

 

Vertalingen van "מלכי המלכים (Malchey..."
Engels #1, #2, #3, #4
Spaans #1, #2
Eyal Golan: Top 3
Gegeven reacties