Reclame

Fast Slow Disco (Vietnamees vertaling)

  • Artiest: St. Vincent (Anne Erin Clark)
  • Nummer: Fast Slow Disco
  • Vertalingen: Vietnamees
Vietnamees vertalingVietnamees
A A

Fast Slow Disco

Em đang lắc lư
Theo nhạc slow disco
Một ly cho các vị thánh
Và cúi mình trước con đường
 
Có phải em đang nghĩ những điều mọi người cũng đang nghĩ?
Thật vui vì em đã đến đây nhưng em không thể đợi đến lúc rời đi?
 
Tay em bỗng tuột khỏi tay anh
Để anh nhảy với một hồn ma
Tay em bỗng tuột khỏi tay anh
Để anh nhảy với một hồn ma
 
Tai em đang dính máu
Và tấm gương đang phản chiếu một đứa khờ
Và em nhận ra những lỗi lầm
Không thể rõ hơn được nữa
 
Có phải em đang nghĩ những điều mọi người cũng đang nghĩ?
Thật vui vì em đã đến đây nhưng em không thể đợi đến lúc rời đi?
 
Tay em bỗng tuột khỏi tay anh
Để anh nhảy với một hồn ma
Tay em bỗng tuột khỏi tay anh
Để anh nhảy với một hồn ma
 
Liệu điều đó có khiến điệu nhảy slow kết thúc?
Liệu điều đó có khiến điệu nhảy slow kết thúc?
Liệu điều đó có khiến điệu nhảy slow kết thúc?
Liệu điều đó có khiến điệu nhảy slow kết thúc?
Liệu điều đó có khiến điệu nhảy slow kết thúc?
Liệu điều đó có khiến điệu nhảy slow kết thúc?
 
Toegevoed door ΩΔΦΓИ ЄГОΩΔΦΓИ ЄГО op Do, 12/07/2018 - 12:57
EngelsEngels

Fast Slow Disco

Meer vertalingen van Fast Slow Disco
St. Vincent: Top 3
Reacties