Reclame

Forever Mine (Vietnamees vertaling)

Vietnamees vertalingVietnamees
A A

Mãi mãi là của anh

Khi thế giới nói
Nó có vẻ sai
Có điều gì đó về em
Điều đó làm cho anh mạnh mẽ
 
Em giống như một bài hát
Và anh biết
Vị trí của anh là ở đây, bên cạnh em
 
Trước khi anh gặp em
Chẳng có gì có ý nghĩa
Anh không biết tình yêu thực sự là gì
Nhưng hôm nay, anh có thể nói
Thế giới của anh xoay quanh em
 
Anh không thể giải thích, khi em ôm anh
Anh cảm thấy an toàn, không còn sợ nữa
Làm sao anh có thể hiểu rằng em thay đổi
Và đảo lộn cuộc sống của anh
Cùng nhau, chúng ta có thể có tất cả
 
Khi em nhìn anh
Khi em chạm vào anh
Làm cho anh cảm thấy những điều mà anh chưa bao giờ cảm thấy
Khi em hôn anh
Khi em yêu anh
Anh cảm thấy rằng em được tạo ra cho anh
Trước khi anh gặp em
Chẳng có gì có ý nghĩa
Anh không biết tình yêu thực sự là gì
Nhưng hôm nay, anh có thể nói
Thế giới của anh xoay quanh em
 
Anh không thể giải thích, khi em ôm anh
Anh cảm thấy an toàn, không còn sợ nữa
Làm sao anh có thể hiểu rằng em thay đổi
Và đảo lộn cuộc sống của anh
Cùng nhau, chúng ta có thể có tất cả
 
Anh không thể giải thích, khi em ôm anh
Anh cảm thấy an toàn, không còn sợ nữa
Làm sao anh có thể hiểu rằng em thay đổi
Và đảo lộn cuộc sống của anh
Cùng nhau, chúng ta có thể có tất cả
Anh không thể giải thích, khi em ôm anh
Anh cảm thấy an toàn, không còn sợ nữa
Làm sao anh có thể hiểu rằng em thay đổi
Và đảo lộn cuộc sống của anh
Cùng nhau, chúng ta có thể có tất cả
 
Anh đã cố gắng đưa vào bài hát này
Cảm xúc cho tình yêu của cuộc đời anh
Xin lỗi, nhưng từ ngữ là không đủ
Bởi vì em sẽ mãi mãi là của anh
 
Bedankt!
Toegevoegd door ΩΔΦΓИ ЄГОΩΔΦΓИ ЄГО op Do, 23/09/2021 - 13:10
Engels
Engels
Engels

Forever Mine

Reacties
Read about music throughout history