Χανόμαστε (Chanómaste) (Bulgaars vertaling)

Advertisements
Bulgaars vertaling

Губим се

Ние не живеем
Като две сенки търсим светлина, за да се появим
Не можем да излезем от нищото
Ние не живеем
 
Ние не живеем
Игнорираме повърхността на истината
В сълзите на съжалението ще се задушаваме
Ние не живеем
 
Губим се
На думите "не се безпокой" се предаваме
Ножовете на своя егоизъм забиваме
Губим се
 
Губим се
Защото никога не се гледаме в очите
Тялом и духом не се свързваме
Губим се
 
Ние не живеем
Извън телата си пак ще се намерим
В едно и също море като реки ще се изгубим
Ние не живеем
 
Ние не живеем
Вървим по ръба на времето
Фаровете са изгаснали без надежда да ни видят
Ние не живеем
 
Губим се...
 
BG: Моля, не използвайте моите преводи, без да ме посочвате като автор, или без мое разрешение!

EN: Please, don't use my translations without citing me as an author or without my permission!
Toegevoed door kalina_989 op Ma, 04/12/2017 - 18:30
Grieks

Χανόμαστε (Chanómaste)

Reacties