Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Sta achter Oekraïne!

How to add a new translation

Geweldig dat je hebt besloten om bij te dragen aan LyricsTranslate! Please register first, and you'll see more options.

Als je iemand wil helpen met een vertaling, zoek dan vertaalverzoeken, en volg de instructies daar.

Als je een nieuwe vertaling wil plaatsen:

  • Zoek naar het nummer met zijn titel of tekst, klik dan op de knop "Nieuwe vertaling plaatsen" op de pagina van het nummer
  • Als je het nummer niet hebt gevonden, gebruik dan dit formulier : Menu → Acties → Plaats nieuwe vertaling

If you're going to add a translation performed by someone else, please make sure that the author doesn't mind about reprinting. Please understand that your submission will be deleted in case of author's complain.

Veel succes!

Join!