Deel
Ondertitels
Font Size
Engels
Originele teksten

How Great Thou Art

O Lord my God, When I in awesome wonder,
Consider all the worlds Thy Hands have made;
I see the stars, I hear the rolling thunder,
Thy power throughout the universe displayed.
 
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art!
 
When through the woods, and forest glades I wander,
And hear the birds sing sweetly in the trees.
When I look down, from lofty mountain grandeur
And see the brook, and feel the gentle breeze.
 
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art!
 
And when I think, that God, His Son not sparing;
Sent Him to die, I scarce can take it in;
That on the Cross, my burden gladly bearing,
He bled and died to take away my sin.
 
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art!
 
When Christ shall come, with shout of acclamation,
And take me home, what joy shall fill my heart.
Then I shall bow, in humble adoration,
And then proclaim: "My God, how great Thou art!"
 
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art!
 
Nederlands
Vertaling

Hoe groot zijt Gij

O Heer mijn God, wanneer ik in eerbiedige verwondering
Alle werelden beschouw die Uw handen hebben gewrocht;
Dan zie ik de sterren, hoor de rollende donder,
Uw macht door gans het universum weergegeven.
 
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
 
Wanneer ik trek door open plek in bos en woud
En hoor zoet vogelgezang in de bomen
Wanneer ik neerkijk van de verheven pracht der bergen
En zie de beek en voel de zachte bries.
 
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
 
Wanneer ik overdenk hoe God die Zijn Zoon niet spaarde
Hem sterven liet, dan kan ik het nauwelijks bevatten;
Dat Hij, graag mijn last dragende, / Aan het Kruis verbloedde
en stierf om mijn zonde weg te nemen.
 
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
 
Komt Christus ooit, luid toegejuicht, / En mij naar huis brengt
Met welk een vreugde zal dan mijn hart vervuld zijn.
Dan zal ik buigen, in nederige aanbidding
En dan verkondigen: "Mijn God, hoe groot zijt Gij!"
 
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
Hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
 
Gegeven reacties