Reclame

I'd Give Anything (Korean) ( Transliteratie)

I'd Give Anything (Korean)

너와 멀어져서 난 마음이 아파
항상 함께였던 우리가 그리워
너의 아픔 이해한다곤 안 할게
난 뭐든지 할 수 있어
다시 널 찾을 수 있다면 무엇이라도
 
어둠과 절망 속에서 괴롭다면
내가 여기에 있다는 걸 알아줘
그 어떤 희생이 필요하다 해도
난 뭐든지 할 수 있어
다시 널 찾을 수 있다면 무엇이라도
 
난 뭐든지 할 수 있어
 
Toegevoegd door ohw0zuz4ohw0zuz4 op Zon, 25/10/2020 - 13:45
Transliteratie
Align paragraphs

I'd Give Anything (Korean)

Nŏwa mŏrŏjŏsŏ nan maŭmi ap'a
Hangsang hamkkeyŏttŏn uriga kŭriwŏ
Nŏe ap'ŭm ihaehandagon an halke
Nan mwŏdŭnji hal su issŏ
Tashi nŏl ch'ajŭl su ittamyŏn muŏshirado
 
Ŏdumgwa cholmang sogesŏ kweroptamyŏn
Naega yŏgie ittanŭn kŏl arajwŏ
Kŭ ŏttŏn hisaengi p'iryohada haedo
Nan mwŏdŭnji hal su issŏ
Tashi nŏl ch'ajŭl su ittamyŏn muŏshirado
 
Nan mwŏdŭnji hal su issŏ
 
Bedankt!
Toegevoegd door ohw0zuz4ohw0zuz4 op Ma, 26/10/2020 - 12:04
Reclame
Tangled: The Series (OST): Top 3
Reacties
Read about music throughout history