Reclame

Jacky Cheung lyrics

Jacky Cheung
TekstenVertalingenVerzoeken
一生一火花 (Yat sang yat fo fa)Chinees (Kantonees)video
Touch of Love (2000)
Transliteratie
Engels
一路上有你 (Yī lù shàng yǒu nǐ)Chineesvideo
The Goodbye Kiss (1993)
Transliteratie
Engels
三天两夜 (Sān tiān liǎng yè)Chineesvideo Transliteratie
Engels
Frans
Grieks
你的名字 我的姓氏 (Nei dik ming ji ngo dik sing si)Chinees (Kantonees)video
Love & Symphony (1996)
Engels
別問 (Bié wèn)ChineesvideoEngels
原來只要共你活一天 (Yun loi ji yiu gung nei wut yat tin)Chinees (Kantonees)video
The Never Old Legend (1997)
Engels
只想一生跟你走 (Ji seung yat sang gan nie jau)Chinees (Kantonees)video
Me and You (1993)
Engels
台北不是傷心地 (Tái běi bù shì shāng xīn dì)Chineesvideo
想和你去吹吹風 (1997)
吻别 (Wěn bié)Chineesvideo
《吻别》(1993)
Transliteratie
Engels #1 #2
咖啡 (kāfēi)Chineesvideo Transliteratie
Engels
Grieks
太陽星辰 (tàiyáng xīngchén)Chineesvideo Transliteratie
Engels
她来听我的演唱会 (tā lái tīng wǒ de yǎnchànghui)Chineesvideo
Walk By (1999)
Transliteratie
Engels
定風波 (dìng fēngbō)Chineesvideo Transliteratie
Engels
寂寞的男人 (Jik mok dik nam yan)Chinees (Kantonees)videoEngels
左右為難 (Zuǒ yòu wéi nán)Chineesvideo
心如刀割 (xīn rú dāo gē)Chineesvideo Transliteratie
Engels
心碎了無痕 (xīn suì liǎo wú hén)Chineesvideo Transliteratie
Engels
忘記你我做不到 (wàngjì nǐ wǒ zuò bù dào)Chineesvideo
忘記你我做不到 (1996)
Transliteratie
Engels
Indonesisch
情已逝 (Ching yi sai)Chinees (Kantonees)videoEngels
情書 (qíngshū)Chineesvideo
忘记你我做不到 (1996)
Transliteratie
Engels
情網 (qíngwǎng)Chineesvideo Transliteratie
想和你去吹吹风 (xiǎng hé nǐ qù chuī chuīfēng)Chineesvideo Transliteratie
Engels
愛是永恆 (ài shì yǒnghéng)Chineesvideo Transliteratie
Engels
愛的卡幫 (Oi dik ka bong)Chinees (Kantonees)videoEngels
慢慢 (mànman)Chineesvideo Transliteratie
Engels
我應該 (Ngo ying goi)Chinees (Kantonees)video Transliteratie
Engels
我等到花兒也謝了 (Ngo dang dou fa yi ya je liu) Chinees (Kantonees)video Transliteratie
Engels
我等到花兒也謝了 (wǒ děngdào huā er yě xièle)Chineesvideo Transliteratie
Engels
我醒著做夢 (Wǒ xǐng zhe zuò mèng)Chineesvideo
Wake-up Dreaming (2014)
Transliteratie
Engels
時間有淚 (shíjiān yǒu lèi)Chineesvideo Transliteratie
Engels
李香蘭 (Lei heung laan)Chinees (Kantonees)video
《梦中的你》(1990)
楚歌 (Cho go)Chinees (Kantonees)video
電視劇「楚河漢界」插曲 (1985)
Engels
樓上來的聲音 (Lau seung loi dik seng yam)Chinees (Kantonees)videoEngels
每天愛你多一些 (Mui tin oi nei do yat se)Chinees (Kantonees)video
Lova and Obsession (1991)
Engels
流星下的願 (liúxīng xià de yuàn)Chineesvideo
Snow Wolf Lake
Transliteratie
Engels
深海 (shēnhǎi)Chineesvideo Transliteratie
Engels
用余生去愛 (yòng yúshēng qù ài)Chineesvideo Transliteratie
Engels
真愛 (zhēn'ài)Chinees Transliteratie
Engels
Indonesisch
祝福 (zhùfú)Chineesvideo
三年两语
Transliteratie
Engels
离人 (Lí rén)Chineesvideo
秋意浓 (qiū yì nóng)Chineesvideo
吻别 (1990)
Transliteratie #1 #2
Engels #1 #2
Japans
Russisch
Frans
Portugees
舊情綿綿 (Gau ching min min)Chinees (Kantonees)videoEngels
這麼近(那麼遠) (Je mo gan na mo yun)Chinees (Kantonees)videoEngels
遙遠的她 (Yiu yun dik ta)Chinees (Kantonees)video
Amour
Engels
霸王别姬 (Ba wong bit gei)Chinees (Kantonees)video
電視劇「楚河漢界」插曲 (1985)
Engels
餓狼傳說 (Ngo long chyun syut)Chinees (Kantonees)video
Born to Be Wild (1994)
Engels
Reacties