Reclame

The Lord's Prayer - отьчє нашь (otĭče našĭ)

  • Artiest: The Lord's Prayer
  • Vertalingen: Transliteratie
Oudkerkslavisch/ Transliteratie
A A

отьчє нашь (otĭče našĭ)

отьчє нашь·
ижє ѥси на нєбєсѣхъ:
да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ·
да придєтъ цѣсар҄ьствиѥ твоѥ·
да бѫдєтъ волꙗ твоꙗ
ꙗко на нєбєси и на ꙁємл҄и:
хлѣбъ нашь насѫщьнꙑи
даждь намъ дьньсь·
и отъпоусти намъ длъгꙑ нашѧ
ꙗко и мꙑ отъпоущаѥмъ
длъжьникомъ нашимъ·
и нє въвєди насъ въ искоушєниѥ·
нъ иꙁбави нꙑ отъ нєприꙗꙁни:
ꙗко твоѥ ѥстъ цѣсар҄ьствиѥ
и сила и слава въ вѣкꙑ вѣкомъ
аминь჻
 
Toegevoed door Anna Elsa J.Anna Elsa J. op Woe, 11/09/2019 - 17:09
Bedankt!

 

Reclame
Video
Vertalingen van "отьчє нашь (otĭče ..."
Reacties