Reclame

Mǎliè tuō zhǔyì zhě - 帝国主义与语言 (dì guó yǔ yǔ yán)

A A

帝国主义与语言

美帝:让英语再次伟大!
俄帝:让俄语再次伟大!
法帝:让法语再次伟大!
印度:让印地语再次伟大!
沙特:让阿拉伯语再次伟大!
中帝:让中文再次伟大!
左壬:帝国主义只会让语言们“萎”大。
 
Bedankt!
thanked 3 times
Toegevoegd door 马列托主义者马列托主义者 op Vrij, 14/05/2021 - 16:35

 

Reacties
Read about music throughout history