Mǎliè tuō zhǔyì zhě lyrics

TekstenVertalingenVerzoeken
huŋi qey---qús úun dóoŋOverigEngels
KamosOverigEngels
MAKE...EngelsChinees
Past and PresentDeens, Engels
一个新疆维吾尔族人的嘴与脑 (yī gè xīn jiāng wéi wú ěr zú rén de zuǐ yǔ nǎo)ChineesEngels
一起支持社会主义Chinees
东亚普罗共和国国歌 (pǔ luō gòng hé guó guó gē)Chinese (Classical Chinese)Maleis
Mongools
中共外交官(一)Chinees, EngelsEngels
五月鲜花 (wǔ yuè xiān huā)Chinees
俄罗斯,法克鱿! (é luō sī, fǎ kè yóu!)ChineesEngels
各民族无产阶级最强大 (gè mín zú wú chǎn jiē jí zuì qiáng dà)Chinees
哇哈哈•996福报 (wa hā hā•996fú bào)Chinees, Engels, Oeigoers
嗨,卡梅拉!---皮大帅与直升机 (hāi, kǎ méi lā!)Chinees
小熊球萨瓦的一天 (xiǎo xióng qiú sà wǎ de yī tiān)ChineesEngels
帝国主义与语言 (dì guó yǔ yǔ yán)ChineesDuits
Engels
我们是革命青年 (wǒ men shì gé mìng qīng nián)Chinees
我现在要斗争 (wǒ xiàn zài yào dòu zhēng)ChineesEngels
Japans
Khmer
Koreaans
Thais
Vietnamees
既然提起了privilege…… (jì rán tí qǐ le privilege……)Chinees, EngelsDuits
Engels
Frans
Japans
Spaans
昨天 今天 明天 (zuó tiān jīn tiān míng tiān)ChineesEngels
普沙皇 (pǔ shā huáng)Chinees
特朗普 (tè lǎng pǔ)Chinees
盎格鲁撒克逊 (àng gé lǔ sā kè xùn)ChineesEngels
种植园与工厂之歌ChineesEngels
Ainu
Turks
种植园与工厂之歌•罗马工人版 (zhǒng zhí yuán yǔ gōng chǎng zhī gē•luō mǎ gōng rén bǎn)ChineesArabisch
Hindi
Perzisch
Spaans
Turks
红军最强大•保卫方言 (hóng jūn zuì qiáng dà•bǎo wèi fāng yán)ChineesEngels
解放东亚 (jiě fàng dōng yà)Chinees
谁能阻止我们? (shéi néng zǔ zhǐ wǒ men?)ChineesEngels
锡安主义 (xī ān zhǔ yì)ChineesEngels
锡安主义、英美保守主义与中国特色社会主义 (xī ān zhǔ yì、 yīng měi bǎo shǒu zhǔ yì yǔ zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì)ChineesEngels
黄热病 (huáng rè bìng)ChineesEngels
Reacties
Read about music throughout history