Reclame

모든 걸 다 [The Girl Who Has Everything] (Modeun geol da) ( Transliteratie)

모든 걸 다 [The Girl Who Has Everything]

전부 가질 순 없다고 배웠지
기회 올 거란 생각 못 했지만
놀라울 만큼 행운이 가득했어
좋아하는 친구들과 함께
자유로운 모험을 다녔지
잘은 몰라도 꽤 성공적이었어
 
그래, 나 이제는 모든 걸 다 가졌어
내가 만들어가는 나만의 인생
지켜봐 줘, 모든 걸 다 가진 나
그 어떤 일이라도 다 잘될 거야
 
운명은 항상 나를 시험했어
성공도 하고 실패도 했었지
어둠이 가고 새벽이 오고 있어
가족이 있으니 더는 걱정 없어
이제는 알아 주윌 둘러보면
가는 곳마다 내가 할 일이 많아
 
그래, 나 이제는 모든 걸 다 가졌어
세상 모든 축복이 내게 내리네
어떻게 내가 모든 걸 가졌을까
말 그대로 모든 것, 모든 것 그 이상을
나는 전부 가졌어 다 잘될 거야
 
Toegevoegd door ohw0zuz4ohw0zuz4 op Zon, 25/10/2020 - 13:10
Laatst bewerkt door ohw0zuz4ohw0zuz4 op Zon, 15/11/2020 - 17:56
videoem: 
Transliteratie
Align paragraphs

Modŭn kŏl ta

Chŏnbu kajil sun ŏptago paewŏtchi
Kihwe ol kŏran saenggak mot haetchiman
Nollaul mank'ŭm haenguni kadŭk'aessŏ
Choahanŭn ch'in'gudŭlgwa hamkke
Chayuroun mohŏmŭl tanyŏtchi
Charŭn mollado kkwae sŏnggongjŏgiŏssŏ
 
Kŭrae, na ijenŭn modŭn kŏl ta kajŏssŏ
Naega mandŭrŏganŭn namane insaeng
Chik'yŏbwa chwŏ, modŭn kŏl ta kajin na
Kŭ ŏttŏn irirado ta chaldwel kŏya
 
Unmyŏngŭn hangsang narŭl shihŏmhaessŏ
Sŏnggongdo hago shilp'aedo haessŏtchi
Odŭmi kago saebyŏgi ogo issŏ
Kajogi issŭni tŏnŭn kŏkchŏng ŏpsŏ
Ijenŭn ara chuwil tullŏbomyŏn
Kanŭn konmada naega hal iri mana
 
Kŭrae, na ijenŭn moŭn kŏl ta kajŏssŏ
Sesang modŭn ch'ukpogi naege naerine
Ŏttŏk'e naega modŭn kŏl kajŏssŭlkka
Mal kŭdaero modŭn kŏt, modŭn kŏt kŭ isangŭl
Nanŭn chŏnbu kajŏssŏ ta chaldwel kŏya
 
Bedankt!
Toegevoegd door ohw0zuz4ohw0zuz4 op Ma, 26/10/2020 - 12:04
Laatst bewerkt door ohw0zuz4ohw0zuz4 op Zon, 15/11/2020 - 17:57
Reclame
Tangled: The Series (OST): Top 3
Reacties
Read about music throughout history