Reclame

Om inte du fanns (Engels vertaling)

  • Artiest: Lill-Babs (Barbro Margareta Svensson, Lille Babs, Lil-Babs, Lil Babs, Barbara Margareta Svensson)
  • Nummer: Om inte du fanns
Zweeds
A A

Om inte du fanns

Om inte du fanns, vem skulle jag då vara?
Om inte du fanns, vem skulle jag då vara?
Kanske som solen, utan moln att krypa in i
Kanske drev jag bort med vinden
Till en plats, där ingen saknar
Om inte du fanns, skulle jag nog vara någon annan än idag
 
Nu står jag här, som mor inför min moder
Och söker ord, för allt jag vet du gjorde
Hur du har lärt mig, att när stormen blåser hårt
Har vi någonting som är vårt
Mycket starkare än orden
Om inte du fanns, skulle jag nog vara någon annan än idag
 
Vem vet som du vet?
Hur man glömmer, hur man gråter
Hur man ångrar sig ibland, för att slotten blev till sand
Men jag har sett dig, hur du älskar och förlåter
Och då kommer värmen åter, bara kärleken är sann
 
Om inte du fanns
Om inte du fanns
Om inte du fanns
 
Vem vet som du vet?
Hur man glömmer, hur man gråter
Hur man ångrar sig ibland, för att slotten blev till sand
Men jag har sett dig, hur du älskar och förlåter
Och då kommer värmen åter, bara kärleken är sann
 
Om inte du fanns
Om inte du fanns
Om inte du fanns
 
Så låt mig ge dig, någonting som du bär med dig
Inget litet, inget stort
Bara tack för allt du gjort
Om inte du fanns, då skulle jag nog vara någon annan än idag
 
Toegevoegd door 23Emil2323Emil23 op Vrij, 07/05/2021 - 22:04
Engels vertalingEngels
Align paragraphs

If you didn’t exist

If you didn’t exist, who would I then be?
If you didn’t exist, who would I then be?
Maybe like the sun, without clouds to crawl into
Maybe I drifted away with the wind
To a place, where no one misses
If you didn’t exist, I probably would’ve been someone else than today
 
Now I stand here, as a mother in front of my mother
And search for words, because all I know you did
How you taught me, that when the storm blows hard
We have something that is ours
A lot stronger than the words
If you didn’t exist, I probably would’ve been someone else than today
 
Who knows like you know?
How you forget, how you cry
How you regret things sometimes, because the castles became sand
But I’ve seen you, how you love and forgive
And then the warmth comes back, only if love is true
 
If you didn’t exist
If you didn’t exist
If you didn’t exist
 
Who knows like you know?
How you forget, how you cry
How you regret things sometimes, because the castles became sand
But I’ve seen you, how you love and forgive
And then the warmth comes back, only if love is true
 
So let me give you, something you carry with you
Nothing small, nothing big
Only thanks for all you did
If you didn’t exist, then I probably would’ve been someone else than today
 
Bedankt!
1 keer bedankt
Toegevoegd door 23Emil2323Emil23 op Vrij, 07/05/2021 - 22:15
Reacties
Read about music throughout history