Advertisement

Quizás, Quizás, Quizás (Vietnamees vertaling)

Advertisement
Vietnamees vertaling

Có Thể, Có Thể, Có Thể

Bất cứ khi nào anh hỏi
Cái gì, khi nào, như thế nào và ở đâu
Em luôn luôn trả lời
Có thể, có thể, có thể
 
Và những ngày qua cứ như vậy
Và anh tuyệt vọng
Và em, em luôn luôn trả lời
Có thể, có thể, có thể
 
Em đang lãng phí thời gian
Suy nghĩ, suy nghĩ
Vậy nên em càng muốn nhiều hơn nữa
Đến khi nào? Đến khi nào?
 
Và những ngày qua cứ như vậy
Và anh tuyệt vọng
Và em, em luôn luôn trả lời
Có thể, có thể, có thể
 
Em đang lãng phí thời gian
Suy nghĩ, suy nghĩ
Vậy nên em càng muốn nhiều hơn nữa
Đến khi nào? Đến khi nào?
 
Và những ngày qua cứ như vậy
Và anh tuyệt vọng
Và em, em luôn luôn trả lời
Có thể, có thể, có thể
 
Toegevoed door Nắng op Vrij, 16/05/2014 - 01:00
Spaans

Quizás, Quizás, Quizás

Reacties