Reach the Goal (Tsjechisch vertaling)

Advertisements
Engels

Reach the Goal

A broken path is in front of me
But still I carry on
A path of smoke is what I will leave behind
You better catch me before I'm gone
 
The noises drown as I blast through the wind
that guides me as I go
This what I do, and this is who I am
It's time to rock and roll
 
But the path is long as it twists and bends
and I cannot see my goal
But I see a golden glint at the end
and It calls my very soul
 
So I'll run ahead at supersonic speed
My very self is who I'll lead
I'll never give up, I'll find a way through
as I try to follow and pursue what's true
 
The world around me just speeds by my eyes
as I follow this wind with speed
I'll never let myself be misled by lies
as I follow under its lead
 
But the storms in the sky try to darken the light
and I cannot see my goal
but a golden glint on the road's in my sight
and it calls my very soul
 
So I'll run ahead and go with all my speed
My very self is who I'll lead
I'll never turn back, there's nothing to fear
'cause the end of this road is very near
 
So I'll run ahead at supersonic speed
My very self is who I'll lead
I'll never give up, I'll find a way through
And I'll make it to the end and start anew
 
I'll blast through this road with all my speed
There's nothing in this world that'll stop my feet
I'll dash through it all, I'll roll and won't crawl
Though the road is shattered, I will never fall
 
I'll run ahead at supersonic speed
My very self is who I'll lead
Through the old and the new, I'll always stay true
as the same old me will still be blue
 
It's in my heart, it's in my soul
And I will give my all to reach the goal
 
Toegevoed door Achampnator op Zat, 13/10/2018 - 15:00
Laatst bewerkt door azucarinho op Ma, 03/12/2018 - 22:28
Align paragraphs
Tsjechisch vertaling

Dosáhnout cíle

Před mnou je zlomená cesta
Ale přesto pokračuji
Cesta kouře je to, co zanechám
Radši mě chyťte, než odjdu
 
Hluky se utopí, když jsem se protlačil větrem
která mě vede jako já
To, co dělám, a to je to, čím jsem
Je čas na rock a roll
 
Ale cesta je dlouhá, jak se točí a ohýbá
a nevidím svůj cíl
Ale na konci vidím zlatý záblesk
a nazývá mou duši
 
Takže budu pokračovat nadzvukovou rychlostí
Mým vlastním já jsem, kdo budu vést
Nikdy se nevzdám, najdu cestu
jak se snažím sledovat a sledovat, co je pravda
 
Svět kolem mě jen zrychluje oči
jak sleduji tento vítr s rychlostí
Nikdy se nedopustím, aby mě klamali lži
jak říkám pod jeho vedením
 
Ale bouře na obloze se snaží potlačit světlo
a nevidím svůj cíl
ale zlatý záblesk na silnici je v mém oku
a nazývá mou duši
 
Takže budu jít dopředu a jít s celou svou rychlostí
Mým vlastním já jsem, kdo budu vést
Nikdy se nevrátím, není se čeho bát
způsobit, že konec této cesty je velmi blízko
 
Takže budu pokračovat nadzvukovou rychlostí
Mým vlastním já jsem, kdo budu vést
Nikdy se nevzdám, najdu cestu
A udělám to až do konce a začnu znovu
 
Běžím touto cestou celou svou rychlostí
Na světě není nic, co by mi zastavilo nohy
Dostanu se do toho všeho, budu se valit a nebudou plazit
Ačkoli je cesta rozbitá, nikdy nepadnu
 
Běžím nadzvukovou rychlostí
Mým vlastním já jsem, kdo budu vést
Prostřednictvím starého a nového, budu vždycky pravda
protože stejná stará mě bude stále modrá
 
Je to v mém srdci, je to v mé duši
A dám všem, abych dosáhl cíle
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Toegevoed door Achampnator op Zat, 13/10/2018 - 22:18
Reacties